Skatteverkets nya riktlinjer om skatt och moms för fiberföreningar

Skatteverket har publicerat ny och viktig information som berör fiberföreningar rörande skatt och moms. Informationen är uppdelad utifrån organisationsformerna ekonomisk förening, ideell förening eller samfällighetsförening och finns att hitta på skatteverkets hemsida.

För att underlätta för fiberföreningar finns nu information om vilka skatte- och momsaspekter som en förening måste beakta. Då tillvägagångssättet skiljer sig mellan de olika föreningsformer som existerar är det viktigt att varje förening vet vad som gäller för just deras organisationsform.

Under respektive föreningsform finns information om vad som gäller kring deklaration, momsplikt, F-skatt etc.

« Previous post Next post »
More news
Senaste inläggen
07juni

Riksrevisionen granskar den svenska bredbandsutbyggnaden

Under hösten och vintern har Riksrevisionen granskat den svenska modellen för bredbandsutbyggnad. Modellen har varit framgångsrik både nationellt och internationellt men står nu inför stora utmaningar och svåra situationer på marknaden. Rapporten ger förslag på förändringar, anpassningar och strategier.

Läs mer