Aktuellt
26okt
Rala förstärker och ökar utvecklingstakten

Vår VD Tobias Ahl, som har drivit hela verksamheten sedan 2003, kommer framöver lägga mer tid och uppmärksamhet på utvecklingsfrågor och den internationella expansionen, inte minst i Tyskland. Tobias fortsätter också som koncernchef och VD i moderbolaget.

Läs mer
13okt
Grundläggande bredband från 1- 10Mbit/s

Post- och telestyrelsen publicerade i en rapport så sent som i maj i år ett föreslog om en höjni...

Läs mer
29aug
Rala växer och blir fler

För att kunna ge våra kunder bättre service och erbjudande samlar vi oss till en gemensam övning ett par dagar. Vår service är igång men med lägre kapacitet.

Läs mer
07juni

Riksrevisionen granskar den svenska bredbandsutbyggnaden

Under hösten och vintern har Riksrevisionen granskat den svenska modellen för bredbandsutbyggnad. Modellen har varit framgångsrik både nationellt och internationellt men står nu inför stora utmaningar och svåra situationer på marknaden. Rapporten ger förslag på förändringar, anpassningar och strategier.

Läs mer
Instagram @ralangn
Case