Brunnar & skåp
Brunnar & skåp

Vilken typ av brunn behöver du?

Rala har system med brunnar för de allra vanligaste applikationerna. Lätta sektioner som snabbt, enkelt och stadigt staplas på varandra till valfritt djup. Kanske några av dem sågas ur något för att kunna läggas runt en existerande kanalisation. På det vägs ett lock och ram in i jämn höjd med till exempel asfalt, grus eller gräs. Om det behövs är den stark nog att vara körbar.

Behövs det har vi låsbara brunnslock och gångjärnslock. Och vi delar gärna med oss av vår kunskap kring användning.

Brunnskroppar i sektioner

Brunnskroppar i sektioner

Brunnar är ibland djupa och andra gånger grunda. Vid åter andra tillfällen ska kanalisation passera genom brunnen och i några av rören finns det kabel. Och den kan inte kapas för att träs in i och genom brunnens gavlar. Ute i schakten är det en person som ska få brunnen på plats. Det är vid sådana situationer alla fördelar med brunnskroppar i sektioner visar sig.

Ralaflex
Denna kraftiga sektion tillverkad av glasfiberarmerad plast är ljus, lätt och okomplicerad. De går snabbt att snabbt att montera samman till en brunnskropp och i de flesta fall kan arbetet göras av en person.

Den ljusare färgen på sektionerna gör att brunnen blir ljusare och det blir lättare att se vad som finns nere i den.

Varje sektion bygger 150 mm vilket gör att en brunnskropp snabbt byggs upp. Behöver den justeras mot överytan trots en noggrann avvägning av dess botten så går det att kombinera med en eller ett par TP-sektioner av samma storlek för justering i steg om 25 mm.

Tål att sättas i miljöer med körbara gjutjärnslock, d v s upp till 400 kN. Ska brunnen sättas ute i tyngre hårt trafikerad väg ber vi Er dock ta kontakt med Rala för att överväga situationen.

Ralaflex Light
Detta är det senaste tillskottet i Ralas populära, enkla och kostnadseffektiva brunnsutbud. En mycket lätt brunn som det är lätta att ta hål i. Locket som tillverkas av armerad plast har ordentligt halkskydd och faller in i ramen på ett snyggt sätt. Det gör den mycket lämpad också där extra mycket fokus läggs på ett snyggt slutresultat.

En brunn avsedd enbart för gångvägar, trottoarer och situationer i lugn miljö. Finns i B125-utförande. Locken är låsbara.

Brunnslock

Lock och betäckningar

Det är viktigt att du väljer lock som passar just den situation som din brunn kommer placeras i. Om du ska sätta brunnen i en gräsyta, trottoar eller cykelbana väljer du en betäckning godkänd för 125 kN (B125). Kommer brunnen att belastas med tung trafik väljer du istället en variant godkänd för 400 kN (D400). Observera att om brunnen inte bör sättas direkt i vägbanan när det gäller genomfartsleder och vägar som har frekvent belastning av tyngre fordon. Flytande betäckning passar bäst i material där ramen vilar på en hårdgjord överyta så som asfalt och betong.

Låsbara lock
På vissa strategiska platser i en infrastruktur behövs ett ökad skydd. Att inte satsa på att skydda sin infrastruktur mot ingrepp kan få stora och kostsamma effekter. Rala har satsat på att kunna leverera sina lock med eller utan låsmekanism så att du som kund har möjlighet att välja vad för typ av lösning som passar dig bäst. De lock som avses för låsning är av typen gångjärnslock.

 

Gångjärnslock
Idag erbjuder vi gångjärnslock till samtliga flytande ramar. Förutom att gångjärnslocken är tryggare ur arbetsmiljösynpunkt så för de även med sig andra postiva egenskaper:
De går inte att tappa ner i brunnen.
De går att lyfta sektionsvis.
De kan förses med låsmekanism som är kundspecifik.
Vid uppfällt läge låser luckan så den kan inte fall ner.

 

Rala visar: Stäng gångjärnslock från låst läge

Rala demo: brunnslock

Vi visar hur man stänger ett av våra gångjärnslock från låst läge.

Se filmLäs mer

Tillbehör & anpassningar

Till brunnarna finns ett flertal smarta tillbehör och anpassade lösningar som kan användas för att underlätta arbetet med installationerna. Det skapar ordning, ökar säkerheten och ger installatörerna bättre arbetsmiljö.
Låsbara innerlock
Vi erbjuder en hel serie låsbara innerlock till brunnarna. Locken fästs i någon av sektionerna och ger ett ökat skydd för de installationer som finns inuti brunnen. Detta förhindrar sabotage och minskar risken för skador. Välj att få dem lösa eller färdigmonterade i en sektion. Ett låsbart innerlock kan fås med en särskild nyckel eller förberett för hänglås.
Kabelhängare
Vi erbjuder även enkla praktiska hängare för kabel. Hängarna fästs smidigt i brunnskroppen och skapar en möjlighet att hålla god ordning på kabeln i brunnen. Med en genomtänkt placering kan de också fungera som dragavlastning för kabeln och på så sätt skydda skarvboxen och övrig teknik.

Kundanpassad håltagning
Vid installation av Ralas brunnar kan ofta hålbilder av olika slag förberedas. 110 mm, 50 mm eller 40 mm hål i olika konfigurationer förbereds. Om så önskas kan hålen sedan förses med lätt avtagbara lock så de blir lätta att ta upp där de behövs. Detta sparar tid och pengar då entreprenörer inte behöver göra håltagningen själv. Dessutom ökar kvalitén eftersom hålbilden tydligt visar var kanalisationen ska sitta.

Brunn för slutkundsaccess
I en aktiv utrullning är det inte alltid lätt att vänta på att kunderna ska kunna bestämma sig. Vår erfarenhet är dock att de flesta väljer inom en kortare period att ansluta sin fastighet. För att du som nätägare ska kunna vara flexibel i din installation har vi nu en dedikerad brunn för slutkundsaccess. I denna brunn kommer kanalisationen in och du ansluter sedan med mötande kanalistation från fastigheten och färdigställer nätet. En flexibel och dynamisk lösning som ger dig ett framtidssäkert nät.

Fiberskåp

Både våra markskåp och stolpskåp levereras med montageplatta
Montageplattan gör det möjligt att placera fiberskåpet i alla tänkbara miljöer som ditt fiberprojekt kräver, i stadsmiljö såväl som lantlig miljö. Tänk också på att skåpet ska kombineras med önskad och/eller föreskriven skarvbox – välj därför skåp efter storlek på skarvboxen.

Konstruktion och egenskaper
Markskåpen levereras med en utdragbar sockel, vattenfast montageplatta för önskad skarvbox, låsregel för ASSA-lås, marktätning, takisolering samt hål förberett för snömarkeringsstolpe. I vissa modeller bifogas dessutom tätningsmassa. Dessutom finns ett gediget tillbehörsprogram.