Kanalisation
Kanalisation

Kanalisation för flexibilitet

Kanalisationen ger möjlighet till flexibilitet, framtidssäkra investeringar och låga underhållskostnader.

Rala utvecklar, ställer samman och erbjuder moderna och tekniskt pålitliga lösningar för alla delar av fibernäten.

När du investerar i kanalisation är det viktigt att du väljer den bästa kvalitén. Tänk på att kabeln ska kunna installeras, ersättas och uppgraderas med framtidens teknik.

Direktförlagd mikro

Direktförlagd tjockväggig mikrokanalisation är ett system med mikrorör i buntar. Buntarna hålls samman av en enkel tunn mantel och kan läggas direkt i marken. Systemet medger enkel avgrening och god mekanisk hållfasthet. Egenskaperna gör att det passar utmärkt vid korta avstånd, exempelvis sista biten från skarv och servisen.

Effektiv FttX

FttX är skapat för omfattande utbyggnad med många avgreningar, rör i olika storlekar och ett stort behov av effektiva metoder. Med tjockväggiga direktförlagda mikrorör tillför Rala en teknik som gör utbyggnad av sista biten från fördelningspunkt till enskild slutkund mycket kostnadseffektiv.

Urval av dimensioner för skräddarsydda lösningar
De tjockväggiga mikrorören för direktförläggning finns i flera dimensioner, från 14/10 mm, avsedda för fiberkabel med hög densitet, upp till 216 fiber. Dessa är bra för matning av utskarvningspunkter, förläggning i stråk med stora mängder fiber och för längre distanser. Som komplement finns flera dimensioner ned till 7/3,5 mm avsedda för serviser eller den korta sista biten till alla typer av anslutningar, basstationer och liknande.

Mikrorör - tunnväggiga

Tekniken med mikrorör är ett smidigt sätt att bana väg för ett fullt fungerande nätverk. När rören väl är nedlagda kan man helt enkelt blåsa fibern genom rören hela vägen ut till respektive slutanvändare. På vägen har man sparat tid och pengar.

Flexibelt, smidigt och lätt att hålla ordning på

Det finns många fördelar med mikrorör. De går snabbt att installera i större kabelskyddsrör och är lätta att skarva. Dessutom finns varianter för alla olika förhållanden och samtliga är kompatibla med varandra. Ralas produkter har dessutom fördelen att rören är kodade i 12 olika färger. Det skapar en tydlighet som gör installationerna snabbare och säkrare.

Tänk framåt

När man väl har tagit den största och första kostnaden – rören ligger i marken och vägarna är återuppbyggda – vill man att allt ska fungera. Givetvis ska fibern omedelbart kunna blåsas ut till ett felfritt nätverk. Men det ska också vara möjligt att reparera och uppdatera nätverket många år framöver. Kanske har du idag bara behov av ett rör som klarar en fiberlängd på 500 meter. Men vem vet vad du vill ha om 10 år? Kanske 2000 meter? Kanske ännu längre? Det är alltså av yttersta vikt att man använder marknadens bästa tillgängliga material. Och som det ser ut idag, är det bästa också det mest kostnadseffektiva.

Bara det bästa är gott nog

Rala arbetar bara med den bästa tekniken. Ett rörs kvalitet kan mätas i många egenskaper. Det handlar till exempel om friktion, jämna dimensioner och hög ringstyvhet. Men i slutänden är trots allt det viktigaste att rören har en lång livslängd. Vi samarbetar bara med världsledande producenter. Partners som fokuserar på telekommunikation och ser till att vi och våra kunder får ändamålsenligt material. Som vi verkligen vill ha.