Skarvning & terminering
Skarvning & terminering

Tekniska lösningar som skapar de bästa förutsättningarna

Flexibilitet, översikt och enkel åtkomst är grundläggande förutsättningar för att en installerad infrastruktur ska behålla sitt värde. Det gäller inte minst vid utskarvning, terminering i noder och avslut vid enskilda anslutningar.

Vi erbjuder teknik och lösningar för bästa förhållanden under många år, från första installation och framåt.

Våra skarvboxar, ODF-hyllor och racksystem håller carrier-class för alla tillämpningar.

Korskopplingar

I noder kommer ofta stora mängder fiber att termineras och korskopplas.

Fiber från andra noder ska kopplas in i aktiv utrustning, hundratals eller tusentals accessfibrer ska kopplas in i switchar och operatörers utrustning ska kopplas in mot fibernätet. En krävande situation där en genomtänkt lösning sparar tid, kraft och pengar under lång tid. Vi hjälper dig.

Skarvboxar

Skarvboxar för fibernät har flera viktiga uppgifter. Fiber och skarvar ska skyddas mot yttre element samtidigt som konstruktionen ska möjliggöra att infrastrukturen både kan byggas ut, förändras och underhållas på enklast, snabbaste och billigaste vis. Under lång tid. Hög IP-klassning är givet, men den klokt organiserade inredningen kombinerat med kabelgenomföringar av senaste snitt är det som verkligen avgör när värdet på installationerna avgörs. I samarbete med Commscope erbjuder vi ett brett utbud som fyller varje tänkbart önskemål och krav.

 

Organisation för dokumentation och flexibilitet
Alla Ralas skarvboxar har de egenskaper som krävs för att fibernätet ska hållas i god ordning. Det innebär att inredningen är genomtänkt och möjliggör enkel rangering av fiber och fiberskarvar. Rätt installerad kan också fiberlänkar brytas upp och rangeras om utan att övriga fibrer i skarvboxen påverkas. Det finns utrymme för hantering av överlängder, det går enkelt att bläddra mellan skarvkassetter och alla fibrer guidas så att inte vedertagna böjradier underskrids. Resultatet är att installatörer aldrig behöver vara oroliga för att gå ner i skarvboxarna och värdet av varje fiber behålls under hela dess livslängd.

 

Riktigt enkla och kostnadseffektiva kabelgenomföringar
Med en komplett serie kabelgenomföringar för skarvboxar baserade på GelSeal-teknik har arbetsmomenten vid intag av kabel minimerats.