Verktyg
Verktyg

Bra verktyg är viktigt

Det är viktigt med bra verktyg av alla olika typer. Små som stora.

Bra verktyg för att du ska kunna öppna kanalisationen utan att skada fiberkablar som redan installerats och för att du ska kunna skala kabeln, öppna eventuella tuber i kabeln och för att kunna ta ut fibrerna och preparera dem för skarvning.

Vi på Rala erbjuder pålitliga och högkvalitativa verktyg för att kapa, öppna och hantera kabelrör och mikrorör och vi erbjuder även verktyg för att hantera fiber och fiberkablar.