Tekniklösningar
Våra produkter

Brunnar, skåp & verktyg. Material för skarvning och terminering.
Ledordet som genomsyrar alla Ralas produkter är kvalitet.

Vårt ledord är kvalitet

Vi erbjuder teknik och lösningar för bästa förhållanden under många år, från första installation och framåt. Rala utvecklar, ställer samman och erbjuder moderna och tekniskt påtagliga lösningar för alla delar av fibernäten. När du investerar i en kanalistaion är det viktigt att du prioriterar högsta möjliga kvalitet. Tänk på att kabeln ska kunna installeras, ersättas och uppgraderas med framtidens teknik.

Brunnar & skåp

Brunnar utvecklade för att skapa flexibla och snabba utbyggnader och skapa säkra förhållanden. Utmärkande för dem är att de är smidiga, anpassningsbara och av högsta kvalité. De är byggda i sektioner för att kunna anpassas till varje situation, samtidigt som de är lätta att hantera för entreprenören. Passar för såväl gångvägar, parkeringar och körbanor som gräsytor och plattläggningar och för slutkundsaccesser.

Läs mer

Optokabel

Mikrokabel att lita på

Pålitlig kabel från en pålitlig leverantör. Våra kablar ger en nätägare en robust lösning och installatören en kabel som är smidig att hantera.
Exceptionell installationskapacitet inte minst i form oöverträffade blåslängder, mekaniskt skydd över lång tid och mycket enkel preparering samt korta leveranstider gör Ralas mikrokablar till rätt val för både nätägare och installatörer.

Du känner lätt igen en kabel från oss på Rala – alla våra fiberkablar har gul mantel.

Läs mer

Kanalisation

Kanalisation för flexibilitet

Kanalisationen ger möjlighet till flexibilitet, framtidssäkra investeringar och låga underhållskostnader.

Rala utvecklar, ställer samman och erbjuder moderna och tekniskt pålitliga lösningar för alla delar av fibernäten.

När du investerar i kanalisation är det viktigt att du väljer den bästa kvalitén. Tänk på att kabeln ska kunna installeras, ersättas och uppgraderas med framtidens teknik.

Läs mer

Maskiner

Bra maskiner är viktigt för installationsarbeten

Vi vet att riktigt bra maskiner är otroligt viktigt för de installationsarbeten du behöver göra.

Installation av elkabel, fiberkabel eller enskilda fibrer sker snabbast, säkrast och smidigast med maskiner från Plumettaz. Maskiner som har utvecklats i samarbete med världsledande expertis och som har testats såväl i labb som i skarpa lägen och utvecklats för att vara robusta och fungera varje gång. I många år.

Hyr, leasa eller köp direkt från Rala för bästa utbildning, stöd och service.

Läs mer

Skarvning & terminering

Tekniska lösningar som skapar de bästa förutsättningarna

Flexibilitet, översikt och enkel åtkomst är grundläggande förutsättningar för att en installerad infrastruktur ska behålla sitt värde. Det gäller inte minst vid utskarvning, terminering i noder och avslut vid enskilda anslutningar.

Vi erbjuder teknik och lösningar för bästa förhållanden under många år, från första installation och framåt.

Våra skarvboxar, ODF-hyllor och racksystem håller carrier-class för alla tillämpningar.

Läs mer

Smörjning & tvätt

Viktiga detaljer – rätt smörning & tvätt

Vid installation av fiber och fiberkabel är rätt smörjning av yttersta vikt.

Vi rekommenderar JettingLube®, en produkt som minskar friktionen och maximerar installationsavstånden.

Det är också viktigt att allt är snyggt, rent och väl omhändertaget, använd därför bra produkter för att rengöra verktyg, maskiner och inte minst fibern.

Läs mer

Verktyg

Bra verktyg av alla olika typer. Små som stora. Öppna kanalisationen utan att skada fiberkablar som redan installerats. Skala upp kabeln, öppna eventuella tuber i kabeln och ta ut fibrerna. Preparera dem sedan för skarvning.

Läs mer