Tjänster från Rala

En kontrollerad process utan överraskningar

Erfarenheter från 100-tals projekt

Ralas praktiska erfarenhet och kunskap om nätdesign ger oss unika möjligheter att stödja en nätägares väg till ett robust fibernät. Rala har byggt upp ett tjänsteutbud som följer och stöder den process en nätägare genomför innan nätet tas i drift. Design, kostnadsuppskattningar och projektering växer fram i takt med nätägarens behov.

Processen för fiber

20 års erfarenheter och detaljkunskaper förpackade i ett tjänsteutbud.

Rala har byggt upp ett tjänsteutbud som följer och stödjer den process som en ägare till ett lokalt eller regionalt fibernät genomför innan nätet är klart att tas i drift. Från idé- eller konceptstadie till ett väldokumenterat nät, färdigt att tas i drift.

 

Estimat
Ralas tjänst för estimering av fibernät vänder sig till nätägare och andra vilka i ett tidigt skede vill få en realistisk indikation på kostnaderna för att bygga ett fibernät i ett större område, som ett län, kommun, stad eller stadsdel.

Med ett estimat, som en viktig del av beslutsunderlaget, kan nätägaren avgöra hur stor investering som krävs, var det är lämpligt att börja, hur man strategiskt ska agera för att få en robust, framtidssäker infrastruktur som möjliggör fortsatt expansion. Estimatet hjälper till att minimera överraskningarna i ett fiberprojekt genom att tidigt i processen skapa viktig översikt över teknik såväl som kostnader.

Läs mer om tjänsten Estimat

Förstudie
En förstudie från Rala kan ligga till grund för en bidragsansökan och ger en mer detaljerad kostnadsindikering för såväl material som arbetskostnader. Efter genomförd förstudie levererar vi ett material där det ingår en investeringskalkyl som redovisar hur den kommande investeringen fördelar sig över material, entreprenad och projektkostnader. I samband med leveransen får du även ett designförslag.

Läs mer om tjänsten Förstudie

Grovprojektering
Ralas tjänst för projektering vänder sig till den som, efter genomförd estimering eller förstudie, har fattat beslut om att investera och bygga ett fibernät. Vi anpassar vår tjänst till de krav på noggrannhet som kunden behöver. Efter en genomförd projektering finns ett tekniskt upphandlingsunderlag med detaljnivå på material och nätdesign som också kan användas som planeringsunderlag för de entreprenörsföretag som skall genomföra bygget av fibernätet.

Läs mer om tjänsten Grovprojektering