Arkiv: Blogg

Jan 21, 2019

Ständig utveckling och förädling

Utsikt Nät i Linköping är ett av flera goda exempel på hur ett långsiktigt hållbart och utvecklande samarbete med Rala kan se ut.

Sep 18, 2018

En kabel som löser problem!

Versa Slim 192f har installerats i Skellefteå med riktigt tuffa förutsättningar. Vi är jätteglada att se resultatet som visar på att den robusta men ändå slimmade konstruktionen skapar nya möjligheter för våra kunder.

Aug 27, 2018

Innovativ kabel skapar nya möjligheter

Versa Slim 96f, kan den lösa den problematik som den är framtagen för? Nu är det testat och vi ser tydliga fördelar med minskad diameter och ökad fiberdensitet.

Jun 7, 2017

Riksrevisionen granskar den svenska bredbandsutbyggnaden

Under hösten och vintern har Riksrevisionen granskat den svenska modellen för bredbandsutbyggnad. Modellen har varit framgångsrik både nationellt och internationellt men står nu inför stora utmaningar och svåra situationer på marknaden. Rapporten ger förslag på förändringar, anpassningar och strategier.

Maj 12, 2017

Nya bredbandsmål kräver att undanröja hinder

Den 18 december 2016 presenterade regeringen en ny bredbandsstrategi, ”Sverige helt uppkopplat 2025 – en bredbandsstrategi”. PTS har nu kommit med en utvärdering av statusen för att nå målen.

Sep 21, 2016

Så funkar Internet!

Så funkar Internet är skriven av Karin Nygårds för att förklara hur Internet funkar och vad som behövs för att det ska fungera bra. Rala har bidragit till kapitlet om fiber.

Apr 22, 2016

Connected for Health

The Connected for Health project aims to test health technology applications and develop remote services to the social welfare and health sector.

Mar 13, 2016

Skatteverkets nya riktlinjer om skatt och moms för fiberföreningar

Skatteverket har publicerat ny och viktig information som berör fiberföreningar rörande skatt och moms.

Mar 11, 2016

SKL-seminarium i riksdagen

Som en uppföljning på den OECD-rapport som vi tidigare skrivit om här på Rala Flow höll SKL, den 9 mars, ett frukostseminarium inne på Riksdagen

Jan 26, 2016

Fiberkabel samlar el och data

Med den teknik vi har idag kan vi lätt ta ur en kabel och installera en annan. På så sätt skapas idag förutsättningarna för att ta ny teknik i drift när den når kommersiella applikationer.

Jan 13, 2016

Development of High-speed Networks and the Role of Municipal Networks

Före jul publicerade OECD en ny rapport som på flera sätt bekräftar bilden av att kommuner och kommunala stadsnäts intåg på marknaden bidrog till att skapa en kraftigt konkurrensutsatt situation som främjar utbyggnaden och har pressat priserna. Men det är inte så enkelt som att starta ett stadsnät. Ett korrekt skött nät kan leda till positiva samhällseffekter.

Jan 12, 2016

Fotbollen skapar vägar in i ett nytt samhälle

Hisingsbacka FC har förstått vilken avgörande roll de spelar för att riva ner murar och skapa möjligheter för barn och ungdomar som kommer nyanlända till Sverige.

Nov 24, 2015

Breko Jahrestagung 2015- Årsmöte för Breko

I oktober klev Rala in på den tyska marknaden och introducerade sina tjänster och materiallösningar. Det har varit allt annat än en lugn start vilket vi är väldigt glada över. På torsdag kommer vi att träffa flera olika marknadsaktörer på Brekos årsmöte. Breko är en samarbetsorganisation för lokala nätägare och investerare i fysisk infrastruktur. Det ska bli spännande att vara där och vara en del av deras agenda.

Nov 11, 2015

Julen närmar sig och vi vill stötta fler

Julen närmar sig och istället för att dela ut presenter och gåvor till kunder och anställda har vi valt att stötta UNHCR i deras arbete för att hjälpa människor på flykt. Idag är ca 60 miljoner människor i världen på flykt. Vi hoppas att fler väljer att bidra på samma sätt.

Nov 7, 2015

Bredband till alla ersätter journalister

”Bredband till alla, ”medieborgare” kommer delvis att ersätta journalister och papperstidningen är dödsdömd”, skriver man i sammanfattningen av medieutredningen. Är det så tokigt då?