Före jul kom ny rapport från OECD som lyfter fram flera svenska satsningar framgångsexempel. Ett vanligt uttryck är att den svenska modellen är unik. I den senaste rapporten så uttrycker man sig inte riktigt så men det är tydligt att de förutsättningar och de aktörer som tillsammans agerar på den svenska marknaden har skapat en fördelaktig situation för fiberutbyggnaden. På flera sätt bekräftar rapporten bilden av att kommuner och kommunala stadsnäts intåg på marknaden bidrog till att skapa en kraftigt konkurrensutsatt situation som främjar utbyggnaden och har pressat priserna.

Crister Mattsson, Acreo, en av författarna som bidragit till rapporten tycker det är viktigt att visa på den bredd och de skillnader som faktiskt finns bland flertalet av de goda exempel som lyfts fram i rapporten. ”Stadsnäten inom OECD ser olika ut, säger han, och är allt från vertikalt integrerade operatörer som i USA och i Danmark, till operatörsneutrala nät i New Zealand och Sverige.”

De första stadsnäten bildades på 90-talet. Då var syftet att utmana det dåvarande statliga telemonopolet. Kommunerna var trötta på höga priser och bristande intresse för att bygga ny fiberinfrastruktur. Det stämmer säger Crister, men det är inte självklarhet att det bara är att starta upp. Utbyggnad av stadsnät är förknippat med betydande risker, vilket kräver att det finns relevant kompetens, att det finns organisatorisk och finansiell kapacitet att hantera komplexa infrastrukturprojekt. Vidare behöver frågan om konkurrensneutralitet mellan offentliga och privata aktörer hanteras.

På de flesta platser har kommuner och kommunala stadsnät lärt sig hur man skapar rätt förutsättningar. Där kan vi också se att fiberbaserade bredbandsnät skapar positiva ekonomiska effekter samtidigt som de skapar nya välfärdsmöjligheter.

 

Hela rapporten ”Development of High-speed Networks and the Role of Municipal Networks” går att ladda ner här.

« Previous post Next post »
More news
Senaste inläggen
16mars

Ralaflex G2 Robust, en kraftfull mellanbror 

Var miljö har sitt behov  Reykjavík, Visbys innerstad, Pajala, Stockholms city eller utanför domkyrkan i Lund. Ralaflexbrunnar kan vi hitta på så många olika platser och i väldigt varierand...
Läs mer