Även om dessa spännande framsteg inte kommer ut  som kommersiell produkt i närtid, så visar det på fiberns fortsatta potential. Samtidigt är det en påminnelse om hur viktigt det är att tänka långsiktigt, när vi nu bygger ny infrastruktur. Det är nu vi skall välja bra teknik och säkerställa att nätdesignen är genomtänkt och att kanalisationen tas om hand på ett bra sätt. Med den teknik vi har idag kan vi lätt ta ur en kabel och installera en annan. På så sätt skapas idag förutsättningarna för att ta denna teknik i drift när den når kommersiella applikationer. Hör hela inslaget på Vetenskapsradion.

Foto: VirginiaTeck

« Previous post Next post »
More news
Senaste inläggen
16mars

Ralaflex G2 Robust, en kraftfull mellanbror 

Var miljö har sitt behov  Reykjavík, Visbys innerstad, Pajala, Stockholms city eller utanför domkyrkan i Lund. Ralaflexbrunnar kan vi hitta på så många olika platser och i väldigt varierand...
Läs mer