Skatteverket har publicerat ny och viktig information som berör fiberföreningar rörande skatt och moms. Informationen är uppdelad utifrån organisationsformerna ekonomisk förening, ideell förening eller samfällighetsförening och finns att hitta på skatteverkets hemsida.

För att underlätta för fiberföreningar finns nu information om vilka skatte- och momsaspekter som en förening måste beakta. Då tillvägagångssättet skiljer sig mellan de olika föreningsformer som existerar är det viktigt att varje förening vet vad som gäller för just deras organisationsform.

Under respektive föreningsform finns information om vad som gäller kring deklaration, momsplikt, F-skatt etc.

« Previous post Next post »
More news
Senaste inläggen
16mars

Ralaflex G2 Robust, en kraftfull mellanbror 

Var miljö har sitt behov  Reykjavík, Visbys innerstad, Pajala, Stockholms city eller utanför domkyrkan i Lund. Ralaflexbrunnar kan vi hitta på så många olika platser och i väldigt varierand...
Läs mer