Skatteverket har publicerat ny och viktig information som berör fiberföreningar rörande skatt och moms. Informationen är uppdelad utifrån organisationsformerna ekonomisk förening, ideell förening eller samfällighetsförening och finns att hitta på skatteverkets hemsida.

För att underlätta för fiberföreningar finns nu information om vilka skatte- och momsaspekter som en förening måste beakta. Då tillvägagångssättet skiljer sig mellan de olika föreningsformer som existerar är det viktigt att varje förening vet vad som gäller för just deras organisationsform.

Under respektive föreningsform finns information om vad som gäller kring deklaration, momsplikt, F-skatt etc.

« Previous post Next post »
More news
Senaste inläggen
16dec

Vad är hållbarhet för dig?

Det senaste buzzordet som de flesta företag och organisationer svänger sig med just nu tycks vara ”hållbarhet” och "globala mål". Vad står det för egentligen och vad är det man vill ha sagt...
Läs mer