En uppdaterad utvärdering av var utbyggnaden står för att nå regeringens nya bredbandsmål har presenterats av PTS i början av maj. Målet är 95 % tillgång till 100Mbit år 2020. PTS bedömer att det är rimligt att nå ca 90-94% givet att investeringstakten fortsätter i den nivå vi ser idag. Samtidigt pekar PTS uträkning och bedömning på att det kommer krävas särskilda insatser för att nå det uppsatta målet. Både det privata och offentliga engagemanget och investeringsviljan måste bestå samtidigt som en vikande efterfrågan kan bidra till att målet inte nås.

Fortsatt samverkan mellan olika aktörer är avgörande samtidigt som hinder för investeringar måste undanröjas. Ytterligare en förutsättning är att betalningsviljan och efterfrågan från konsumenterna fortsätter i samma höga grad som nu. Det kan behövas insatser och aktiviteter för att bibehålla den nivån.

Läs hela rapporten här.

Bild från: PTS rapport ”Uppföljning av regeringens bredbandsstrategi 2017.
« Previous post Next post »
More news
Senaste inläggen
16mars

Ralaflex G2 Robust, en kraftfull mellanbror 

Var miljö har sitt behov  Reykjavík, Visbys innerstad, Pajala, Stockholms city eller utanför domkyrkan i Lund. Ralaflexbrunnar kan vi hitta på så många olika platser och i väldigt varierand...
Läs mer