Den svenska modellen för bredbandsutbyggnad har hittills varit framgångsrik, men ställs inför ökande svårigheter. Den har fått mycket uppmärksamhet både nationellt och internationellt. Svårigheter och utmatningar som konkurrensproblem och konflikter mellan privata och offentliga aktörer samt en överhängande risk för att stöd gått och kommer att gå till fel områden är några av de problem som Riksrevisionens granskningsrapport belyser.

Regeringens nya bredbandsmål sätter också ytterligare tryck på att utbyggnaden ska fortsätta och intensiteten både i städer och landsbygd gör att frågan är fortsatt aktuell. Rapporten innehåller slutsatser och rekommendationer som riktar sig till regeringen, Post- och telestyrelsen, Statens jordbruksverk och Konkurrensverket.

Läs hela rapporten här.

« Previous post Next post »
More news
Senaste inläggen
16mars

Ralaflex G2 Robust, en kraftfull mellanbror 

Var miljö har sitt behov  Reykjavík, Visbys innerstad, Pajala, Stockholms city eller utanför domkyrkan i Lund. Ralaflexbrunnar kan vi hitta på så många olika platser och i väldigt varierand...
Läs mer