Lätt och smidig tätning

Behovet av att kunna täta och hålla tätt i kanalisation som är förlagd är stor. Den är också inte helt lätt att lösa alla gånger. Det finns många olika dimensioner både på kablar och kanalisation som gör att du måste hitta rätt tätning både för röret och som passar kabeln.

Vi får många frågor från våra kunder om just hur de kan täta sina anläggningar och vi har känt ett växande behov av att hitta en smidig, flexibel och hållbar lösning att ta till marknaden. Under sommaren 2019 har vi testat en tätningsmassa som kan appliceras oberoende av dimensioner på rör och kabel, på land, i brunn, inom- eller utomhus. Det här är en lösning som passar allt och alla.

Nofirno är en tätningsmassa som kan appliceras i röret och runt den kabel eller mikrorör som behöver tätas. Förberedelserna är lätta. Insidan rengörs lätt med avfettning och torkas ren. Därefter monteras gummirör som separerar och bygger en bas i själva tätningen. Ovanpå gummit sprutas sedan massan på. Ytan kan snyggas till genom att lätt torka av med en fuktad trasa för att få en jämn och slät yta.

Om ytterligare kabel ska installeras längre fram går det lätt att göra hål i tätningen för att komma igenom den och sedan täta på nytt runt den nya kabeln.

Det här är en lösning som vi tror kommer att ersätta många av de fasta tätningarna och som är lätt att ha med sig under installationer.

Kontakta oss gärna för mer information och en demo på plats. Du hittar produkterna i vår webbshop.

« Previous post Next post »
More news
Senaste inläggen
30sep

Skall kommunen bry sig om den digitala utvecklingen?

Undersökning om hur Sveriges kommuner ser på den digitala infrastrukturen.

Rala har under våren 2019 genomfört en enkätundersökning som kompletterats med intervjuer för att få en uppfattning om Sveriges kommuners inställning till den infrastruktur som skall möjliggöra pågående digitaliseringen. Vi har vänt oss till ledande tjänstemän inom kommunerna, kommundirektörer och förvaltningschefer.

Varför denna undersökning?

De, ofta kommunalt ägda stadsnäten gör att Sverige har en världsunik situation när det gäller ägande av fibernät för digital kommunikation. Det är en anledning till att vi hr tagit reda på mer om ägarnas inställning till den viktiga infrastrukturen för den digitala kommunikationen. Till skillnad från många andra länder har vi fibernät, både offentligt och privat ägda, som är öppna och fungerar som en plattform för tjänsteleverantörer. Det ger dessa nät en möjlighet att fungera som en samhällsnytta. På ett liknande sätt som vi ser inom annan infrastruktur, t.ex. vägnätet. Dessa, öppna, näts framgångar med höga anslutningssiffror av både privata- och företagskunder gör att deras agerande idag kommer att ha avgörande betydelse för den pågående och accelererande digitaliseringen av samhället. Och att det är väsentligt, ur fler aspekter, framgår tydligt bl.a. genom den nya säkerhetslagen och inte minst vad som sägs om en hållbar och inkluderande infrastruktur i Agenda 2030.

Fyra viktiga frågor.

I vår undersökning har vi sökt svar på vilken inställning det finns hos Sveriges kommuner i fyra viktiga frågor:
  • Vem styr över den digitala infrastrukturen?
  • Hur viktig är den digitala infrastrukturen?
  • Vilket ansvar har kommunerna?
  • Vad gör kommunerna?
 

Vill du veta mer om undersökningen ”Det uppkopplade samhället?

Enklast är gå till vår hemsida: https://rala.com/det-uppkopplade-samhallet/ och där du kan läsa mer.  Kontakta gärna någon av oss om du har några frågor.  
Läs mer