Arkiv: Blogg

sep 30, 2019

Skall kommunen bry sig om den digitala utvecklingen?

Undersökning om hur Sveriges kommuner ser på den digitala infrastrukturen.

Rala har under våren 2019 genomfört en enkätundersökning som kompletterats med intervjuer för att få en uppfattning om Sveriges kommuners inställning till den infrastruktur som skall möjliggöra pågående digitaliseringen. Vi har vänt oss till ledande tjänstemän inom kommunerna, kommundirektörer och förvaltningschefer.

Varför denna undersökning?

De, ofta kommunalt ägda stadsnäten gör att Sverige har en världsunik situation när det gäller ägande av fibernät för digital kommunikation. Det är en anledning till att vi hr tagit reda på mer om ägarnas inställning till den viktiga infrastrukturen för den digitala kommunikationen.

Till skillnad från många andra länder har vi fibernät, både offentligt och privat ägda, som är öppna och fungerar som en plattform för tjänsteleverantörer. Det ger dessa nät en möjlighet att fungera som en samhällsnytta. På ett liknande sätt som vi ser inom annan infrastruktur, t.ex. vägnätet. Dessa, öppna, näts framgångar med höga anslutningssiffror av både privata- och företagskunder gör att deras agerande idag kommer att ha avgörande betydelse för den pågående och accelererande digitaliseringen av samhället. Och att det är väsentligt, ur fler aspekter, framgår tydligt bl.a. genom den nya säkerhetslagen och inte minst vad som sägs om en hållbar och inkluderande infrastruktur i Agenda 2030.

Fyra viktiga frågor.

I vår undersökning har vi sökt svar på vilken inställning det finns hos Sveriges kommuner i fyra viktiga frågor:

  • Vem styr över den digitala infrastrukturen?
  • Hur viktig är den digitala infrastrukturen?
  • Vilket ansvar har kommunerna?
  • Vad gör kommunerna?

 

Vill du veta mer om undersökningen ”Det uppkopplade samhället?

Enklast är gå till vår hemsida: https://rala.com/det-uppkopplade-samhallet/ och där du kan läsa mer.  Kontakta gärna någon av oss om du har några frågor.

 

aug 23, 2019

Lätt och smidig tätning

Behovet av att kunna täta och hålla tätt i kanalisation som är förlagd är stor. Den är också inte helt lätt att lösa alla gånger. Det finns många olika dimensioner både på kablar och kanalisation som gör att du måste hitta rätt tätning både för röret och som passar kabeln.

Vi får många frågor från våra kunder om just hur de kan täta sina anläggningar och vi har känt ett växande behov av att hitta en smidig, flexibel och hållbar lösning att ta till marknaden. Under sommaren 2019 har vi testat en tätningsmassa som kan appliceras oberoende av dimensioner på rör och kabel, på land, i brunn, inom- eller utomhus. Det här är en lösning som passar allt och alla.

Nofirno är en tätningsmassa som kan appliceras i röret och runt den kabel eller mikrorör som behöver tätas. Förberedelserna är lätta. Insidan rengörs lätt med avfettning och torkas ren. Därefter monteras gummirör som separerar och bygger en bas i själva tätningen. Ovanpå gummit sprutas sedan massan på. Ytan kan snyggas till genom att lätt torka av med en fuktad trasa för att få en jämn och slät yta.

Om ytterligare kabel ska installeras längre fram går det lätt att göra hål i tätningen för att komma igenom den och sedan täta på nytt runt den nya kabeln.

Det här är en lösning som vi tror kommer att ersätta många av de fasta tätningarna och som är lätt att ha med sig under installationer.

Kontakta oss gärna för mer information och en demo på plats. Du hittar produkterna i vår webbshop.

jan 21, 2019

Ständig utveckling och förädling

Utsikt Bredband i Linköping är ett av flera goda exempel på hur ett långsiktigt hållbart och utvecklande samarbete med Rala kan se ut.

sep 18, 2018

En kabel som löser problem!

Versa Slim 192f har installerats i Skellefteå med riktigt tuffa förutsättningar. Vi är jätteglada att se resultatet som visar på att den robusta men ändå slimmade konstruktionen skapar nya möjligheter för våra kunder.

aug 27, 2018

Innovativ kabel skapar nya möjligheter

Versa Slim 96f, kan den lösa den problematik som den är framtagen för? Nu är det testat och vi ser tydliga fördelar med minskad diameter och ökad fiberdensitet.

jun 7, 2017

Riksrevisionen granskar den svenska bredbandsutbyggnaden

Under hösten och vintern har Riksrevisionen granskat den svenska modellen för bredbandsutbyggnad. Modellen har varit framgångsrik både nationellt och internationellt men står nu inför stora utmaningar och svåra situationer på marknaden. Rapporten ger förslag på förändringar, anpassningar och strategier.

maj 12, 2017

Nya bredbandsmål kräver att undanröja hinder

Den 18 december 2016 presenterade regeringen en ny bredbandsstrategi, ”Sverige helt uppkopplat 2025 – en bredbandsstrategi”. PTS har nu kommit med en utvärdering av statusen för att nå målen.

sep 21, 2016

Så funkar Internet!

Så funkar Internet är skriven av Karin Nygårds för att förklara hur Internet funkar och vad som behövs för att det ska fungera bra. Rala har bidragit till kapitlet om fiber.

apr 22, 2016

Connected for Health

The Connected for Health project aims to test health technology applications and develop remote services to the social welfare and health sector.

mar 13, 2016

Skatteverkets nya riktlinjer om skatt och moms för fiberföreningar

Skatteverket har publicerat ny och viktig information som berör fiberföreningar rörande skatt och moms.

mar 11, 2016

SKL-seminarium i riksdagen

Som en uppföljning på den OECD-rapport som vi tidigare skrivit om här på Rala Flow höll SKL, den 9 mars, ett frukostseminarium inne på Riksdagen

jan 26, 2016

Fiberkabel samlar el och data

Med den teknik vi har idag kan vi lätt ta ur en kabel och installera en annan. På så sätt skapas idag förutsättningarna för att ta ny teknik i drift när den når kommersiella applikationer.

jan 13, 2016

Development of High-speed Networks and the Role of Municipal Networks

Före jul publicerade OECD en ny rapport som på flera sätt bekräftar bilden av att kommuner och kommunala stadsnäts intåg på marknaden bidrog till att skapa en kraftigt konkurrensutsatt situation som främjar utbyggnaden och har pressat priserna. Men det är inte så enkelt som att starta ett stadsnät. Ett korrekt skött nät kan leda till positiva samhällseffekter.

jan 12, 2016

Fotbollen skapar vägar in i ett nytt samhälle

Hisingsbacka FC har förstått vilken avgörande roll de spelar för att riva ner murar och skapa möjligheter för barn och ungdomar som kommer nyanlända till Sverige.

nov 24, 2015

Breko Jahrestagung 2015- Årsmöte för Breko

I oktober klev Rala in på den tyska marknaden och introducerade sina tjänster och materiallösningar. Det har varit allt annat än en lugn start vilket vi är väldigt glada över. På torsdag kommer vi att träffa flera olika marknadsaktörer på Brekos årsmöte. Breko är en samarbetsorganisation för lokala nätägare och investerare i fysisk infrastruktur. Det ska bli spännande att vara där och vara en del av deras agenda.