En central roll inom koncernen finns nu tillgänglig att söka.

Om Rala

Rala gruppen är en koncern med verksamhet i Sverige och Tyskland. Med sina rötter i utbyggnaden av publika fibernät så breddar sig gruppen till att verka inom samhällsbyggnad med sina tjänster och produkter.

Verksamheten bedrivs som en koncern med moderbolag och svenskt respektive tyskt dotterbolag. I Sverige finns kontor i Linköping, Skänninge, Göteborg och Stockholm. Nu söker gruppen efterträdare till nuvarande befattningshavare som går vidare i sin utveckling. Förutom operativt arbete med ekonomi och administration innebär befattningen arbetsledaransvar för koncernens administrativa enhet i Sverige, för närvarande två personer utöver ansvarig, samt löpande avstämning med administration i det tyska dotterbolaget. Koncernspråk är engelska. Rala sätter en ära i att vara en digital organisation och använder olika IT stöd i arbetet som ansvarig för ekonomi och administration blir du en naturlig del av det arbetet.

Om arbetet

Som Ekonomi- och administrationsansvarig blir du en viktig  och central del i både den svenska och tyska verksamheten. Bland de olika uppgifterna är följande i huvudsak det tjänsten består av.

– Sköta löpande bokföring med hjälp av koncernens affärssystem Pyramid.

– Upprätta månadsbokslut.

– Upprätta underlag och medverka i framtagande av årsbokslut.

– Hålla löpande ekonomisk kontroll på tyskt dotterbolag.

– Ansvara för lönefunktion, upprättande av löneunderlag utförs för närvarande av underleverantör.

– Upprätta löpande likviditetsprognoser.

– Utarbeta förslag på valutahantering och efter godkännande löpande sköta valutasäkring.

– Ansvara för banktransaktioner och löpande bankkontakter.

– Ansvara för att orderfunktion fungerar på förväntat sätt.

– Upprätta och sköta löpande skatte och momsbetalningar.

– Utarbeta underlag för och sammanställa årsbudgetar.

Om dig

Rala är värderingsstyrt och vi sätter stor vikt vid attityd och personligt engagemang tillsammans med formell förmåga. Några kompetenser vi ser som viktiga är:

– Dokumenterad vana att ansvara för redovisning och framtagande av bokslut.

– Vana vid att med olika bolags redovisning digitalt, vana från arbete med Pyramid en fördel.

– Svenska som moderspråk och god förmåga att kommunicera på engelska.

Som ekonomi- och administrationsansvarig ingår du i Rala Sverige ledningsgrupp och rapporterar till VD.

 

Intresserad?

Är du den vi söker? Välkommen in med din ansökan!

För frågor kontakta HR-konsult Ingrid Lindbom 072 18203 45 eller VD Stefan Peterson.

Ansökningar utvärderas löpande vi önskar din ansökan inkluderande CV och personligt brev senast 20210131 till

ingrid.lindbom@rala.com.