En undersökning om kommunernas inställning.

Rala har under våren 2019 genomfört en enkätundersökning som kompletterats med intervjuer för att få en uppfattning om Sveriges kommuners inställning till den infrastruktur som skall möjliggöra den pågående digitaliseringen. Vi har vänt oss till ledande tjänstemän inom kommunerna, kommundirektörer och förvaltningschefer.