Gräskö

Gräskö - from a faded summer paradise to a thriving community with more than 100 Mbit/s

Watch video

Gräskö

Välkommen till Gräskö: ”Smugglarkungens” ö. En vykortsvacker idyll i Stockholms norra skärgård där handelsboden har öppnat igen och turbåtarna har börjat gå. En ö där antalet bofasta ökar, skolbarnen blir fler och fler och allt fler sommarboende väljer att stanna en allt längre del av året för att arbeta på distans och njuta av den fantastiska miljön. Vi tar oss fyra sjömil från fastlandet för att med egna ögon se hur man med hjälp av vilja, rätt stöd och, inte minst, en hårstråtunn fiber kan ge landsbygden en ny framtid.

Håkan Carlén hämtar oss med båt. Det är en 20 år gammal bruksbåt med öppna däck och styrhytt. Båten har inget namn. Håkans båt är ett praktiskt transportmedel, en pickup på vattnet. Inte något sommarnöje.
–       Det är sådana här båtar som skärgårdsbor har. Robusta grejer. Det ska funka i vardagen, säger Håkan när vi lägger till. Håkan är sommargästen som förälskade sig i sin skärgårdsö och blev en av eldsjälarna i det projekt som nu förändrar framtiden för Gräsköborna. En infrastruktursatsning med tre ben som var för sig och tillsammans skapar en stabil grund för ön att bygga vidare på: kommunalt vatten och avlopp, nedgrävt elnät – och ett fibernät med bredbandskapacitet på en bra bit över 100 mbit/s. En helt ny vardag väntar.

Tipsades av kommunen

–       När kommunen kontaktade oss Gräsköbor och ville ansluta fastigheterna på ön till det kommunala vatten- och avloppsnätet tipsade de oss att vi skulle passa på att fundera på bredband också, berättar Håkan.

–       Så, när vi började kolla upp hur vi skulle gå till väga fick jag tipset att kontakta Rala och de har lotsat oss genom det här projektet sedan dess. Jag har också fått kontakt med andra liknande projekt genom Rala, så att vi har kunnat lära av deras erfarenheter.

Hjälp från Rala

Som ett första steg hjälpte Rala oss att ta fram underlag för att söka projekteringsstöd. Vi fick ungefär 50.000 kronor till förstudien och det gjorde ju att vi kom igång ganska snabbt.

–       Rala gjorde ett mycket bra projekteringsjobb och vi fick stort förtroende för dem, samtidigt som de var noga med att poängtera att vi inte var bundna till just dem när det gällde att köpa själva materialet. Även om det ju är det som är deras huvuderbjudande. När förstudien var klar bjöd vi in alla fastighetsägare på ön, ett 140-tal totalt, till ett möte i ett stort båttält som finns här på ön. Bara att få tag på alla var ett gediget arbete, mins Håkan och ler. Alla fick fylla i en skriftlig enkät och det visade sig att mer än 70% var positiva. Den siffran har ju ökat till närmare 95% idag. Ju mer konkreta planerna har blivit, desto fler har bestämt sig. Sedan stormötet har Håkan och de andra eldsjälarna i projektet hållit kontakt med alla intressenter via e-post och senare även en avdelning på öns hemsida. –       Hösten 2012 var det dags att börja gräva, berättar Håkan. Vi trodde att den hårda vintern skulle sinka planerna, men vi har följt dem till punkt och pricka. Mycket tack vare en engagerad, flexibel och duktig entreprenör med god lokalkännedom som verkligen bestämt sig för att tidplanen ska hållas.

Smärtfritt

När vi besöker Gräskö håller man just på att gräva den sista etappen i det cirkelformade nätet. Snart ska respektive fastighet anslutas och den siste juni 2014 planerar man att inviga det nya fibernätet. Då har projektet tagit ungefär fyra år från första tanke till färdigt nät.

–       Visst har det tagit tid och mycket engagemang, men när man ser till våra speciella förhållanden – vi är trots allt en ö fyra sjömil från fastlandet, så tycker jag att det har gått över all förväntan, konstaterar Håkan. I och med att vi samförlagt både VA, el och fiber har vi ju gjort stora miljövinster och stört så lite som möjligt.

Hur har det gått med finansieringen?

–       Det korta svaret är “enligt planerna”. Genom samförläggning med VA och el och en bra bidragsfinansiering från post- och telestyrelsen har vi fått ner anslutningsavgiften för respektive fastighetsägare till cirka 20.000 kronor.

–       Gräskö är ju också ett slags pilotprojekt för andra skärgårdsöar som står på kö för att få fiber. Många följer oss med stort intresse och jag tror att de flesta blir positivt överraskade av hur relativt “smärtfritt” det kan vara – förutsatt att det finns tid att engagera sig.

Ökad gemenskap

Vi passerar vackert belägna sommarnöjen och permanentboenden under vår promenad runt ön. Trots att det är en onsdag i början av oktober ser vi påfallande många människor som förbereder trädgårdar för hösten, njuter av solen och bara kopplar av. Håkan nickar, vinkar och byter några ord med dem alla.

–       Ja, vi är många som varit involverade och som en positiv bieffekt har ju sammanhållningen och gemenskapen ökat här på ön. Vi har haft ett gemensamt mål och det har också betytt mycket för trivseln.

Hur kommer det sig att du lägger ner så mycket av din fritid på det här?

–       För det första är jag pensionär och har ganska mycket fritid. För det andra är det här en investering som gagnar oss alla. Det är något positivt. Det är lätt att jobba när det är medvind och alla drar åt samma håll.

–       Och visst, det höjer värdet på våra fastigheter, men vi har ju inte tänkt sälja. I mitt och i de flestas fall är det är snarare något man gör för barnen och barnbarnen. För att ön ska fortsätta att leva även i framtiden.

Och hur gick det, även om ni inte var tvingade – köpte ni fibern från Rala?

– Ja, visst gjorde vi det. Vi la ut ett antal offertförfrågningar, men det visade sig att Rala var det bästa alternativet även här. Det förtroende vi fick för dem, höll hela vägen.

 

Visste du att: Förstudie genomförd: 2010 Planerad invigning: Maj 2014 Antal anslutna fastigheter: 140 st Total fiberlängd: cirka 10 000 m Operatör: under upphandling Kostnad per ansluten fastighet: cirka 20 000 kr Mer om Gräskö på www.grasko.se

Gräskö – Smugglarkungens Ö

Under motboksperioden på 1920- och 30-talen blev Gräskö ett centrum för en omfattande spritsmuggling över Östersjön. Allt under ledning av den legendariska smugglarkungen, spelemannen och skärgårdsprofilen Uno Österman. Österman sågs av många som något av en folkhjälte där han lyckades dra tullen vid näsan, natt efter natt. Han omnämns bland annat i Evert Taubes i “Vals i Furusund” och var känd som en generös värd med många celebra gäster. Förutom nämnde Taube märks bland andra Karl von Schewen (som i Calle Scheven Vals), Albert Engström, Anders Zorn och Ivar Kreuger i kretsarna runt Smugglarkungen. Det var för övrigt Unos bror Anders som startade och drev den handelsbod som nyligen öppnats på nytt  – av Unos barnbarn Karin Österman.