Fiberprojekt

Vi skapar tillsammans med entreprenören ett arbetsflöde som blir en effektiv process, från ax till limpa. Entreprenören får möjlighet att svara på komplexa upphandlingar, baserade på trygga underlag, och får också exakta bygghandlingar som ger störningsfria entreprenader. Entreprenören anpassar underlagen så att de baseras på entreprenörens egna kostnadsunderlag. Vi projekterar hela den passiva infrastrukturen och levererar materialet till ert projekt.

Mjukvaror som snabbar upp processen

Med en process byggd på de modernaste mjukvarorna och metoderna som finns att tillgå på världsmarknaden erbjuder Rala en industrialiserad, effektiv och högkvalitativ väg till framgångsrika fiberprojekt. Svara på fler förfrågningar samtidigt som ni tryggt vet att det också kommer fungera när väl installationerna sätter igång.

Rala möter ledande stora nätägares krav på dokumentation och underlag. I varje detalj är vi medvetna om hur viktigt det är att det blir rätt redan från början. Och varje koppling, skarvskydd eller arbetsmoment går att sätta i fokus. I detaljerna ligger framgången.

Några av de viktigaste delarna är att resultaten lämnar få utrymmen för misstag och entreprenörens dyrbara resurser kan fokusera på att planera och arbeta sig igenom projekten. Materialflödet byggs samman och är genomtänkt – ända ner till vilken skarvkassett en slutkund ska ligga i. Inga tveksamheter. Ralas höga leveransprecision av material till projektet säkerställer produktionen.

Tag kontakt med någon av våra säljare och interna projektledare så kan de berätta mer. Klicka här!