Estimat
Ralas tjänst Estimat vänder sig till nätägare som i ett tidigt skede vill få en realistisk indikation på kostnaderna för att bygga ett fibernät i ett större område som ett län, en kommun, en stad eller stadsdel. Det estimat Rala gör på aktuellt område kan ligga till grund för investeringsbeslut på kort och lång sikt, men också vid ett avgörande om man skall bygga eller inte. Ett estimat ger en tydlig bild över hur man steg för steg kan bygga nät strategiskt och du får en samlad bild av investeringsbehovet för att täcka 100% av det aktuella geografiska området.

Kostnadsestimat fiber

Ett estimat från Rala fungerar som ett beslutsunderlag till en nätägare som vill basera besluten på fakta. Nätägaren får möjlighet att avgöra hur stor investering som krävs, var det är lämpligt att börja, hur man strategiskt ska agera för att få en robust, framtidssäker infrastruktur som möjliggör fortsatt expansion. Överraskningarna i ett fiberprojekt minimeras genom att tidigt i processen få en översikt av både teknik och kostnader.

Leverans till kund

Efter genomförd estimering får nätägaren material som ger svar på de största och inledande frågorna som uppstår i ett infrastrukturprojekt.

-Översiktlig design
-Kostnadsuppskattning
-Förenklad kostnadskalkyl per område/ort
-Sammanställning på hela projektet
-Förslag på nodplacering om sådan inte finnes

Vill du veta mer om vilken nytta du kan ha av ett Estimat? Kontakta oss via nedanstående kontaktformulär.