Förstudie
En förstudie från Rala, som görs på ett geografiskt begränsat område, kan ligga till grund för en bidragsansökan och ger en mer detaljerad kostnadsindikering för såväl material som arbetskostnader. Efter genomförd förstudie levererar vi ett material där det ingår en investeringskalkyl som redovisar hur den kommande investeringen fördelar sig över material, entreprenad och projektkostnader. I Ralas leverans ingår också ett förslag till nätverksdesign över aktuellt område.

Förstudie fiber

Designförslaget är framställt med hjälp av ett simuleringsverktyg som optimerar nätet för den mest kostnadseffektiva nätlösningen. Det ingår även en kostnadskalkylator där den kommande nätägaren kan variera kostnader för entreprenad och material samt själv indikera priser på schakt och ändra antalet anslutningar.

Leverans till kund
-Översiktlig design
-Kostnadsuppskattning
-Förenklad kostnadskalkyl per område
-Ställbar kostnadskalkyl
-Förslag på NOD placering
-Enkel projektplan

Vill du veta mer om vilka fördelar en Förstudie ger? Kontakta oss via nedanstående kontaktformulär.