Grovprojektering
Vår tjänst Grovprojektering vänder sig till den som, efter genomfört estimat eller förstudie från Rala, har fattat beslut att investera och bygga ett fibernät. Nästa steg kan vara att genomföra en upphandling av entreprenörer för att bygga nätet. Eller att ta fram ett material som skall fungera som arbetsunderlag till en eller flera entreprenörer. I vår tjänst Grovprojektering ingår en detaljerad specifikation av material och detaljerade kartor och ritningar för kanalisation och fiberinstallation. Efter en genomförd projektering finns ett tekniskt upphandlingsunderlag med hög detaljnivå på ingående material och nätdesign.

I en grovprojektering från Rala ingår även en noggrann kostnadskalkyl. Grovprojektering ger dig en detaljerad materialspecifikation både när det gäller kanalisation och fiberförläggning samt detaljerade kartor för installation av rör- och fiber.

Grovprojektering fiber

Grovprojektering
-Översiktsritning hela området, inkl. bladindelning, kanalisation och fiberkabel
-Förstorade områdesritningar enligt bladindelning
-Kanalisationsstråk
-Benämningar så som typ av kanalisation, brunnar, skåp och fiberkabel
-Nodplacering
-Distributionspunkter och distributionsområden
-Kostnadskalkyl inkl. mängdförteckning för ingående material och entreprenadarbeten fördelat på schakt och fiberinstallation
-Förenklad byggprojektplan med preliminära tider för olika steg och därmed förenliga kostnader

Vill du veta mer om grovprojektering? Kontakta oss via nedanstående kontaktformulär.