2018-09-21
Produktsammanställning från Rala

Maskiner för kabel- och mikrorörinstallation

Maskinerna från Rala utvecklas och tillverkas av Plumettaz. Det är maskiner  som utvecklats i samarbete med världsledande expertis och som testats både i labb och varit i drift under många år under hårda driftsförhållanden.

Hyr, eller köp direkt från Rala för bästa utbildning, stöd och service.

 

 

Genom att följa denna översikt på vilka dimensioner kabel respektive mikrorör har, får du en första guide till vilken maskin du skall välja.

UltimaZ E25 och V20

Små och lätta maskiner för problemfri blåsning av kabel med liten diameter – Modell V20 för drivning med borrmaskin och E25 med inbyggd elmotor och batteri.

Maskinerna är anpassade för mikrokabel med 0,8-4mm diameter, helt automatiska och med goda egenskaper:

 • Enkelt att komma igång
 • Inga verktyg krävs
 • Automatiska inställningar
 • Snabb och kostnadseffektiv kabelinstallation
 • Tryggt och säkert skydd av kablarna.

Tillbehör

En Ultimaz måste konfigureras för sitt användningsområde. För att få maskinen att anpassad korrekt så är det olika tillbehör som den behöver kompletteras med:

 • Rör- och Kabelmunstycke
 • Kabelstyrning
 • Tryckhjul
 • Drivhjul
 • Kabelmanschett
 • O-ring till röranslutningen

Produktfakta Maskin

Art nrBenämningKabeldiameter (mm)Rördiameter (mm)Maxtryck (bar)Drivning
2015200V20Utimaz V200,8-4,03,0-12,012Extern, t ex borrmaskin
2015205E25Ultimaz E250,8-4,03,0-12,012Elektrisk, inbyggd

Tillbehör UltimaZ E25 och V20

Art nrBenämning
2015210Rör- och kabelmunstycke Uz 4/2,5 mm, delbart
2015211Rör- och kabelmunstycke Uz 5/3,3 mm, delbart
2015212Rör- och kabelmunstycke Uz 7/4 mm, delbart
2015214Rör- och kabelmunstycke Uz 10/4 mm, delbart
2015215Rör- och kabelmunstycke Uz 12/4 mm, delbart
2015220Kabelstyrning 1,8mm (delbar)
2015221Kabelstyrning 2,5mm (delbar)
2015222Kabelstyrning 4,0mm (delbar)
2015217Rör- och kabelmunstycke Uz 3-4mm/2,5mm (EJ delbar)
2015218Rör- och kabelmunstycke Uz 5-6mm/4mm (EJ delbar)
2015219Rör- och kabelmunstycke Uz 7-12mm/4mm (EJ delbar)
2015225Kabelstyrning 1,8mm (EJ delbar)
2015226Kabelstyrning 2,5mm (EJ delbar)
2015227Kabelstyrning 4,0mm (EJ delbar)
2010813K4Kabelmanschett MJ 0,9/7 Ø 0,8-1,1 mm 10 st
2010813K3Kabelmanschett MJ 1,2/7 Ø1,1-1,4 mm 10 st
2010813K1Kabelmanschett MJ 2/7 Ø1,4-1,8 mm 6 st
2010813K5Kabelmanschett MJ 2,5/7 Ø1,8-2,4 mm 6 st
2010813K2Kabelmanschett MJ 3/7 Ø2,4-3,3 mm 6 st
2010813K6Kabelmanschett MJ/Uz 3,5/7 Ø3,4-4,0 mm 10st
2015025O-ring Uz 4x2 6 st
2015024O-ring Uz 5x2 6 st
2015022O-ring Uz 7x2 6 st
2015028O-ring Uz 10x2 6 st
2015029O-ring Uz 12x2 6 st
2015040Tryckhjul Uz 40 Gummi
2015041Tryckhjul Uz 40 Aluminium
2015050Drivhjul Uz Ø 3,0 mm
2015051Drivhjul Uz Ø 2,0 mm
2015052Drivhjul Uz Ø 4,0 mm
2015054Drivhjul Uz Ø 2,5 mm
2015055Drivhjul Uz Ø 3,5 mm
2015056Drivhjul UZ för Gummidrivbana
2015057Gummidrivbana UZ (lös)

MicroJet PRM 1-96

Installationsmaskinen för mikrokablar. Snäll och skonsam mot kablarna för både matningsnät och kundkabel. Finns för både pneumatisk och hydraulisk drift.

PRM 196 kan användas för installation av många typer av kablar från lösfiber upp till 192 fiber (7,9 mm).

 • Drivhjul som anpassas för olika kablar
 • Lätt och kompakt konstruktion
 • Lätt att använda
 • Möjlighet att installera långa längder av mikrokabel
 • Längd och hastighetsmätare
 • Separata tryckmätare för matning till röret och motor.

Tillbehör

En MicroJet måste konfigureras för sitt användningsområde. För att få maskinen att anpassad korrekt så är det olika tillbehör som den behöver kompletteras med:

 • Kabelmunstycke
 • Kabelmanschett
 • Rörmunstycke
 • O-ringar
 • Drivbana

Produktfakta Maskin

Art nr BenämningKabeldiameter (mm)Rördiameter (mm)Maxtryck (bar)Drivning
2010500MicroJet PRM 1960,8-8,03,0-1616Pneumatisk

Tillbehör MicroJet PRM 1-96

Art nrBenämning
2010810Kabelmunstycke MJ 1-3,3 mm
2010811Kabelmunstycke 1,10 för EPFU 0,8-1,1 mm
2010812Kabelmunstycke 1,50 för EPFU 1,2-1,5 mm
2010701Kabelmunstycke MJ 3,4-8 mm
2010720Drivbana EM/PR/PRM U Ø 3,1 - 3,5 mm
2010721Drivbana EM/PR/PRM U Ø 3,6 - 4,0 mm
2010722Drivbana EM/PR/PRM U Ø 4,1 - 4,5 mm
2010723Drivbana EM/PR/PRM U Ø 4,6 - 5,0 mm
2010724Drivbana EM/PR/PRM U Ø 5,1 - 5,5 mm
2010725Drivbana EM/PR/PRM U Ø 5,6 - 6,0 mm
2010726Drivbana EM/PR/PRM U Ø 6,1 - 6,5 mm
2010727Drivbana EM/PR/PRM U Ø 6,6 - 7,0 mm
2010728Drivbana EM/PR/PRM U Ø 7,1 - 7,5 mm
2010729Drivbana EM/PR/PRM U Ø 7,6 - 8,0 mm
2010730Drivbana EM/UM 25 Gummi
2010731Drivbana EM/UM 25 U Ø 1,6 - 2,0 mm
2010732Drivbana EM/UM 25 U Ø 2,1 - 2,5 mm
2010733Drivbana EM/UM/PRM 25 U Ø 2,6 - 3,0 mm
2010802Rörmunstycke Ø 4/3
2010803Rörmunstycke Ø 5/2
2010804Rörmunstycke Ø 5/3
2010806Rörmunstycke Ø 7/2
2010710Rörmunstycke Ø 7/5
2010712Rörmunstycke Ø 10/8
2010713Rörmunstycke Ø 12/10
2010714Rörmunstycke Ø 14/10
2010738Rörmunstycke Ø 16 mm
2010813K4Kabelmanschett MJ 0,9/7 Ø 0,8-1,1 mm 10 st
2010813K3Kabelmanschett MJ 1,2/7 Ø1,1-1,4 mm 10 st
2010813K1Kabelmanschett MJ 2/7 Ø1,4-1,8 mm 6 st
2010813K5Kabelmanschett MJ 2,5/7 Ø1,8-2,4 mm 6 st
2010813K2Kabelmanschett MJ 3/7 Ø2,4-3,3 mm 6 st
2010813K6Kabelmanschett MJ/Uz 3,5/7 Ø3,4-4,0 mm 10st
2010702Kabelmanschett MJ/MiniJet 3,4-4,3 mm 6 st
2010703Kabelmanschett MJ/MiniJet 4,4-5,3 mm 6 st
2010704Kabelmanschett MJ/MiniJet 5,4-6,3 mm 6 st
2010705Kabelmanschett MJ/MiniJet 6,4-7,3 mm 6 st
2010706Kabelmanschett MJ/MiniJet 7,0-7,5 mm 6 st
2010802K1O-ring MJ 4x2.2 6 st
2010803K1O-ring MJ 5x3 6 st
2010715O-ring MJ 7x4 6 st
2010717O-ring MJ 10x4 6 st
2010718O-ring MJ 12x4 6 st
2010719O-ring MJ 14x4 6 st
2010738K1O-ring MJ 16mm, 6st

MiniJet P02

MiniJet är konstruerad för blåsning eller flottning av kablar och av mikorrör MiniJet finns i två varianter, för pneumatisk drift, P02 och för hydraulisk drift, H02.

MiniJet kan användas för mikrorör och optorör. MiniJet har en drivbana som inte behöver konfigureras om vid kabelinstallationer eller 1st mikrorör.

 • Gummiförsedda drivband, minimerar risken att skada kabeln
 • Enkel att underhålla
 • Längd och hastighetsmätare
 • Separata tryckmätare för matning till röret och motor
 • Kan utrustas med band och styrningar för installation av mikrorör i optorör.

Tillbehör

En MiniJet måste konfigureras för sitt användningsområde. För att få maskinen att anpassad korrekt så är det olika tillbehör som den behöver kompletteras med:

 • Kabelmunstycke
 • Kabelmanschett
 • Rörmunstycke
 • O-ring för röranslutning

Produktfakta Maskin

Art nrBenämningKabeldiameter (mm)Rördiameter (mm)Maxtryck, luft (bar)Maxtryck, hydraul (bar)Drivning
2014002MiniJet P024-167-4216n/aPneumatisk

Tillbehör MiniJet P02

Art nrBenämning
2014100Kabelmunstycke MiniJet 6-8 mm
2014103Kabelmunstycke MiniJet 4-5 mm
2014101Kabelmunstycke MiniJet 9-12 mm
2014102Kabelmunstycke MiniJet 13-16 mm
V2014301Rörmunstycke MiniJet YD 7 mm
V2014303Rörmunstycke MiniJet YD 10 mm
V2014304Rörmunstycke MiniJet YD 12 mm
V2014310Rörmunstycke MiniJet YD 14 mm
V2014305Rörmunstycke MiniJet YD 16 mm
V2014307Rörmunstycke MiniJet YD 25 mm
V2014308Rörmunstycke MiniJet YD 32 mm
V2014309Rörmunstycke MiniJet YD 40 mm
2010702Kabelmanschett MJ/MiniJet 3,4-4,3 mm 6 st
2010703Kabelmanschett MJ/MiniJet 4,4-5,3 mm 6 st
2010704Kabelmanschett MJ/MiniJet 5,4-6,3 mm 6 st
2010705Kabelmanschett MJ/MiniJet 6,4-7,3 mm 6 st
2010706Kabelmanschett MJ/MiniJet 7,0-7,5 mm 6 st
2014130Kabelmanschett MiniJet 8,0-10,7 mm 6 st
2014131Kabelmanschett MiniJet 10,8-12,4 mm 6 st
2014132Kabelmanschett MiniJet 12,5-14,7 mm 6 st
2014133Kabelmanschett MiniJet 14,8-16,0 mm 6 st

IntelliJet

IntelliJet innebär att man kompletterar en MicoJet eller en MiniJet med sensorer och en Intellibox som  övervakar och stoppar automatisk maskinen om förinställda värden överskrids.

Resultat är att kabelskador undviks och att installationskvaliteten ökar.

Efter färdig installation genereras en rapport över installationen.

Sensorerna mäter:                                           

 • Omgivnings temperatur
 • Trycklufts temperatur
 • Lufttryck
 • Luftfuktighet
 • Hastighet
 • Längd
 • Drivbandsgrepp
 • Tryckkraft

 Intellibox:

 • 7” Touch-skärm
 • 8 timmars batteritid
 • Lagringskapacitet för över 1000 km
 • En kabelanslutning
 • Installations rapport i PDF
 • Bluetooth
 • GPS

SuperJet P01 och H01

En maskin för standardkablar och mikrorör. Fungerar bra för både blåsning och flottning av kablar. Finns i två varianter, för pneumatisk drift, P02 och för hydraulisk drift H02.

 • Hydrauldrift i H01 av matarbanden för jämnare och kraftigare matning
 • Längd och hastighetsmätare
 • Tryckmätare för trycksättning av kanalisationen
 • Kan utrustas för mikrorörsinstallationer.

Tillbehör SuperJet P01 och H01

SuperJet utrustas med drivkedjor för olika konfigurationer av mikrorör som installeras i optorör 32/25 , 40/32 eller 50/40 eller med:

 • Kedja för kabel
 • Kabelmunstycke
 • Kabelmanschett
 • Rörmunstycke.

Produktfakta Maskin

Art nrBenämningKabeldiameter (mm)Rördiameter (mm)Maxtryck, luft (bar)Maxtryck, hydraul (bar)Drivning
2011102SuperJet P019-2220-6312n/aPneumatisk
2011103SuperJet H019-3220-631270Hydraulisk

Tillbehör SuperJet P01 och H01

Art nrBenämning
2011107Hydrauliskt drivpaket SuperJet, bensinmotor
2013910Hydrauliska anslutningsslangar, längd 7 m
2011001Kabelmunstycke CJ/SJ 9-11 mm
2011002Kabelmunstycke CJ/SJ 11-12,5 mm
2011003Kabelmunstycke CJ/SJ 12,5-14 mm
2011004Kabelmunstycke CJ/SJ 14-15,5 mm
2011005Kabelmunstycke CJ/SJ 15,5-18 mm
2011006Kabelmunstycke CJ/SJ 17,5-22 mm
2011007Kabelmunstycke CJ/SJ 22-24 mm
2011008Kabelmunstycke CJ/SJ 24-28 mm
2011010Kabelmunstycke CJ/SJ 32 - 36 mm
2011013Kabelmunstycke CJ/SJ 38-42 mm
2011014Rörinsats CJ/SJ, Ø 25 mm
2011015Rörinsats CJ/SJ, Ø 32 mm
2011016Rörinsats CJ/SJ, Ø 34 mm
2011017Rörinsats CJ/SJ, Ø 37 mm
2011018Rörinsats CJ/SJ, Ø 40 mm
2011019Rörinsats CJ/SJ, Ø 42 mm
2011020Rörinsats CJ/SJ, Ø 48 mm
2011021Rörinsats CJ/SJ, Ø 50 mm
2011022Rörinsats CJ/SJ, Ø 60 mm
2011023Rörinsats CJ/SJ, Ø 63 mm
2011124Kedjor & munstycken för 5 st 7 mm
2011125Kedjor & munstycken JETnet för 7 st 7 mm
2011126Kedjor & munstycken JETnet för 10 st 7 mm
2011128Kedjor & munstycken JETnet för 5 st 10 mm
2011129Kedjor & munstycken för 3 st 12 mm
2011130Kedjor & munstycken för 4 st 12 mm
2011131Kedjor & munstycken JETnet för 7 st 10 mm
2011133Kedjor & munstycken för 10 st 7 mm
2011136Kedjor & munstycken för 2 st 7 mm
2011137Kedjor & munstycken för 3 st 7 mm
2011150Kedjor & munstycken JETnet för 4 buntar med 6 x 4 mm
2011151Kedjor & munstycken JETnet för 4 st 10 mm och 6 st 7 mm
2011152Kedjor & munstycken JETnet för 2 st 10 mm och 6 st 7 mm
2011153Kedjor & munstycken JETnet för 5 st 12 mm
2011154Kedjor & munstycken JETnet för 7 st 12 mm
2011165Kedjor & munstycken för 4 st 14 mm
2011166Kedjor & munstycken för 3 st 14 mm
2010224Kabelmanschett CJ/SJ 9-11 mm
2010221Kabelmanschett CJ/SJ 11-12,5 mm
2010220Kabelmanschett CJ/SJ 12,5-14 mm
2010228Kabelmanschett CJ/SJ 14-15,5 mm
2010222Kabelmanschett CJ/SJ 15,5-18 mm (16)
2010225Kabelmanschett CJ/SJ 17,5-22 mm (18)
2010225K2Kabelmanschett CJ/SJ 17,5-22 mm (20)
2010225K3Kabelmanschett CJ/SJ 17,5-22 mm (22)
2010226Kabelmanschett CJ/SJ 22-24 mm
2010227Kabelmanschett CJ/SJ 24-28 mm (25)
2010227K2Kabelmanschett CJ/SJ 24-28 mm (28)

Hjälpmedel

Det finns en rad olika hjälpmedel som underlättar och riskerna för att något skall gå fel vid användningen av våra maskiner för blåsning av fiberkabel.

Hjälpmedel

Art nrBenämning
2010510Lubrikator L9
2010511Kabelmunstycke för lubrikator 1,0-2,5 mm
2010512Kabelmunstycke för lubrikator 2,5-4,0 mm
2010513Kabelmunstycke för lubrikator 4,0-9,0 mm
2010514Rörmunstycke för lubrikator Ø 4 mm
2010515Rörmunstycke för lubrikator Ø 5 mm
2010516Rörmunstycke för lubrikator Ø 7 mm
2010517Rörmunstycke för lubrikator Ø 10 mm
2010518Rörmunstycke för lubrikator Ø 12 mm
2010519Rörmunstycke för lubrikator Ø 16 mm
2010520Adapter till lubrikator för MiniJet
2010521Adapter till lubrikator för CableJet
2010522Rörmunstycke för lubrikator Ø 14 mm
2010540Lubrikator L4
2011500Figaro
2011501Y-adapter universal
2011501K1Kabelmunstycke CJ/SJ 2 x 9-18
2011502Sonic head, Ø 26-32 mm
2011503Sonic head, Ø 32-40 mm
2011504Sonic head, Ø 40-55 mm
2011523Figarino Polyester
2011540Y-adapter 40/6-18 mm
2011541Y-adapter 50/ 6-18 mm
2011552Rörmunstycke 32mm, Y-stycke
2011553Rörmunstycke 40mm, Y-stycke
2011554Rörmunstycke 50mm, Y-stycke

Produktblad och instruktioner

För att underlätta handhavandet av Ralas produkter går det att hitta mer information på länkarna nedan.

Produktblad IntelliJet