Fyra viktiga frågor

 I vår undersökning har vi sökt svar på vilken inställning det finns hos Sveriges kommuner i fyra viktiga frågor: 

– Vem styr över den digitala infrastrukturen? 

– Hur viktig är den digitala infrastrukturen? 

– Vilket ansvar har kommunerna? 

– Vad gör kommunerna?