Tjänster till nätägare & entreprenör

Tjänster från Rala

Kvaliteten i ett nät och den långsiktiga nyttan för nätägaren
och deras kunder avgörs till stor del innan nätet byggs.

Rala har byggt upp ett tjänsteutbud som följer och stödjer den process
som en ägare till ett lokalt eller regionalt fibernät genomför innan nätet är klart att tas i drift.