Rala historia är inte så lång, vi startade 1988, men vi har funnits tillräckligt länge för att ha varit med sedan man började bygga fibernät i Sverige. Vi har ofta varit tidiga eller först med ny teknik. Från start inriktade vi oss på material och maskiner av hög kvalitet, väl medvetna om att vi är en del av utbyggnaden av en ny och mycket viktig infrastruktur.

Ett fibernät är ett system. Som alla system är fibernätets funktionalitet beroende av vilka komponenter det är uppbyggt av. Man kan alltså inte göra varken tekniska eller ekonomiska beräkningar av ett fibernät utan att ha en mycket god uppfattning om dess komponenters egenskaper.

Rala har gått ifrån att erbjuda maskiner och material till att också erbjuda tjänster inom planerings-, projekterings-, upphandlings- och byggnationsfaserna.

I de tjänster vi erbjuder finns en unik och för kunderna mycket viktig egenskap – blandningen av teoretiska och praktiska kunskaper. Genom att vi varit med i byggprocesserna av många nät av olika storlek med olika geografiska och demografiska förutsättningar i kombination med kunskaper om tekniska lösningars prestanda är våra förutsättningar för göra rätt från början mycket större än för de som saknar de praktiska kunskaperna.