Genom att kombinera kunskaper om nätdesign med praktiska kunskaper och materialkännedom så har Rala unika möjligheter att hjälpa till under ett fiberprojekts alla faser så att design och kostnadsuppskattningar blir så rätt som det bara är möjligt. Den praktiska erfarenheten är inbyggd i de kanalisationsritningar och kabelplaner vi producerar. Material för att bygga näten är anpassade till varje näts specifika behov och vi stödjer med logistiktjänster för att optimera materiallflödet till varje projekt.

Vi kallar det för integrerad kunskap som erbjuds i form av ett integrerat erbjudande.