Förenklad markanvisning för byalag

Förenklad markanvisning för byalag