Här har vi samlat information om Nofirno som du just fått hem. Har du frågor eller funderingar kan du kontakta oss på info@rala.com eller på 0142- 850 00.

Produktfakta

Produktblad Nofirno Tätningsmassa

Produktblad Nofirno Stödhylsor

Instruktion Nofirno Tätningssystem

Säkerhetsdatablad NOFIRNOMF_1.0_20686 (pdf)

Säkerhetsdatablad NOFIRNO firesaferubber (pdf)

Tester och certifieringar

Åldring

OBS detta test gäller en produkt RISE/FIWA som Nofirno hette tidigare.

Ageing test (pdf)

Se också ett jämförelsetest mellan RISE/FIWA och Nofirno.

NOFIRNO vs FIWA (pdf)

Flexibilitet

Radial och axial flexibilitet vilket visar systemets tålighet mot mekanisk påverkan utan att läckage uppstår.

Report axial-radial movement (pdf)

Brand

Tester som visar systemets motståndskraft vid eldsvåda.

Genomföring i betongvägg:

NOFIRNO ETA (FIRE) for pipe and cable penetrations in concrete (pdf)

Tätningar i allmänhet:

NOFIRNO ETA (FIRE) – gap seals (pdf)

Vatten och lufttäthet

KIWA covenant pipe transits K90719-02 (pdf)

KIWA covenant cable transits 90720-02 (pdf)

Kemisk resistans

Visar Nofirnosystemets motsåndskraft mot en rad ämnen.

NOFIRNO Kjemisk resitenstabell (Nofirno är VMQ helt till höre) (pdf)

Arbetsmiljö

Tester enligt ATX direktivet 2014/34/EU.

NOFIRNO ATEX (pdf)

Silikongaser

Gaskromatografi som visar mängden silikongas som Nofirno avger.

NOFIRNO gasskromatografi – test for siloxangass (pdf)

 

Om du söker efter mer information om Nofirno kan du hitta det på vår tekniksida. Här har vi också samlat olika exempel på var det har använts under Case.