Rala fiberkabel

Våra partners och leverantörer av rör, kabel och andra produkter har under de senaste veckorna fått allt större problem med försörjning av råvaror.

Det är producenterna av råmaterial – oftast granulat av specifika typer – som på grund av rådande världsekonomisk och marknadsekonomisk situation genomgår en hård ekonomisk period. En av följderna är att kapaciteten gått ner hos råvaruproducenterna. De har vid flera tillfällen tvingats hävda force majeure i leveransavtalen som en konsekvens av detta. Den sista tiden har det också lett till kraftiga prisjusteringar. I några fall har till och med producenter av t ex kanalisation i Europa inte kunnat få tag i råmaterial av rätt kvalitet i tillräckliga volymer och därför tvingats häva leveransavtal.

Prisjusteringar kommer införas från 1 juli i samband med planerad översyn. Efter det kommer vi tillsammans med våra partners bevaka marknaden men vi reserverar oss för att det kan krävas fler justeringar.
Vi på Rala beklagar att situationen och vi arbetar för att begränsa genomslaget även om det inte alltid är möjligt.

Vi försöker ta kontakt med våra kunder så snart det går. Skulle ni ha frågor innan vi hitter ta kontakt ber vi er i första hand ta kontakt med den säljare som ni till vardags har kontakt med så ska vi försöka ge så snabba svar vi kan.

För ytterligare information och diskussion kontakta er säljare eller VD, Tobias Ahl.

Next post »
More news
Senaste inläggen
04sep

Rala Sweden AB förvärvas av PrimoTech Group AB

PrimoTech har per 2023-08-24 förvärvat majoriteten av aktierna i Rala Sweden AB. Rala har sedan 1988 utvecklat och levererat tekniklösningar för infrastruktur och anläggningar. Idag är företag...
Läs mer