Fiberskåp

Nu har propositionen om Billigare Bredband lämnats över till Riksdagen av Regeringen. Propositionen är efterlängtad då den förväntas bidra till att utbyggnaden av bredband för att nå upp till regeringens digitala agenda.

För att nå bredbandsmålet avsätter regeringen 3,25 miljarder inom landsbygdsprogrammet för att bygga ut bredbandet i glesbygd fram till 2020. En mycket stor del av kostnaderna förknippat med utbyggnaden härleds till grävkostnader

Kostnaderna ska främst sänkas på tre sätt:

  1. Tillåta att den som bygger ut bredbandsnät får använda befintlig fysisk infrastruktur
  2. Förbättra samordningen av bygg- och anläggningsprojekt
  3. Utrusta byggnader med infrastruktur som underlättar installation av bredband

Det nya förslaget ställer alltså mycket högre krav på samordning än vad som tidigare varit fallet.

« Previous post Next post »
More news
Senaste inläggen
31aug

Ralaflex Säkerhetsbrunn RC3 SLI- den mest kompletta brunnslösningen

Ralaflex Säkerhetsbrunn RC3 lanserades under 2020 och var helt unik i sitt slag genom att erbjuda en säkerhetslösning för brunnar som passade för högre skyddsnivå. Under våren 2022 lanserades ...
Läs mer