Fiberskåp

Nu har propositionen om Billigare Bredband lämnats över till Riksdagen av Regeringen. Propositionen är efterlängtad då den förväntas bidra till att utbyggnaden av bredband för att nå upp till regeringens digitala agenda.

För att nå bredbandsmålet avsätter regeringen 3,25 miljarder inom landsbygdsprogrammet för att bygga ut bredbandet i glesbygd fram till 2020. En mycket stor del av kostnaderna förknippat med utbyggnaden härleds till grävkostnader

Kostnaderna ska främst sänkas på tre sätt:

  1. Tillåta att den som bygger ut bredbandsnät får använda befintlig fysisk infrastruktur
  2. Förbättra samordningen av bygg- och anläggningsprojekt
  3. Utrusta byggnader med infrastruktur som underlättar installation av bredband

Det nya förslaget ställer alltså mycket högre krav på samordning än vad som tidigare varit fallet.

« Previous post Next post »
More news
Senaste inläggen
26april

Säker fysisk förbindelse med Ralaflex G2 Robust

Robust fiber driver kvalitets- och säkerhetsarbetet inom fysisk infrastruktur framåt. Den nya underbilagan till anvisningarna i Robust fiber rörande Passiv säker fysisk förbindelse som publicerad...
Läs mer