Mycket tyder på att vi kommer att lyckas nå  regeringens 2020-mål som säger att 90 procent av landets hushåll och företag ha tillgång till snabbt bredband.  I dagsläget överstiger efterfrågan med råge det utbud och den utbyggnad som sker och det finns en risk att aktörerna på den svenska bredbandsmarknaden nedprioriterar arbetet med säkerhet och robusthet. Det skriver Catarina Wretman, tf generaldirektör för PTS och Mikael Ek, vd för Svenska Stadsnätsföreningen i gårdagens CS Opinion.

Det nya uppdaterade regelverket kring driftsäkerhet som Post- och telestyrelsen beslutat om och som trädde i kraft den 1 januari i år, parallellt med initiativet om Robust fiber är ett sett proaktivt jobba för att höja kvaliteten och se till att den inte prioriteras ner i dagens pressade utrullningar. Genom just Robust Fiber kan företag på marknaden certifieras för att vara professionella utförare. Vi på Rala har aktivt deltagit under framtagandet av bakgrundsmaterialet till Robust fiber och jobbar aktivt framgent för att driva på detta ytterligare. Den 1 december genomför vi en workshop på ämnet och du anmäler dig genom att maila oss om du vill komma.

Foto: CS Opinion

« Previous post Next post »
More news
Senaste inläggen
04sep

Rala Sweden AB förvärvas av PrimoTech Group AB

PrimoTech har per 2023-08-24 förvärvat majoriteten av aktierna i Rala Sweden AB. Rala har sedan 1988 utvecklat och levererat tekniklösningar för infrastruktur och anläggningar. Idag är företag...
Läs mer