Fiberskåp

Som en del i målet i den digitala agendan, att 90 procent av befolkningen ska ha tillgång till snabbt bredband år 2020, så har regeringen avsatt 3,25 miljarder kronor i det så kallade landsbygdsprogrammet.

SRs Ekot har genomfört en rundringning till landets samtliga länsstyrelser visar att det sökta stödbeloppet så här långt uppgår till 4,26 miljarder kronor. Det är mer än dubbelt så mycket som länsstyrelsernas 2 miljarder som de hittills har fått att dela ut. Och det är en miljard kronor mer än den totala summan som regeringen har avsatt till bredbandsutbyggnaden på landsbygden.

I vissa delar av landet är söktrycket flera hundra procent högre än summan som finns att dela ut. I Skåne till exempel har länsstyrelsen fått drygt 190 miljoner kronor i en första tilldelning, men ansökningarna som har kommit in motsvarar omkring 880 miljoner, alltså fyra och en halv gånger så mycket.

« Previous post Next post »
More news
Senaste inläggen
31aug

Ralaflex Säkerhetsbrunn RC3 SLI- den mest kompletta brunnslösningen

Ralaflex Säkerhetsbrunn RC3 lanserades under 2020 och var helt unik i sitt slag genom att erbjuda en säkerhetslösning för brunnar som passade för högre skyddsnivå. Under våren 2022 lanserades ...
Läs mer