Ciscos årliga analys (VNI-rapporten) och prognos av utvecklingen på internet, nät och trafik visar på mycket stark tillväxt av trafik och hastighet. Både de lokala och globala siffrorna rusar uppåt. Fram till 2020 räknar man med att trafiken i näten kommer att tredubblas samtidigt så spås över en miljard nya internetanvändare som kommer att ansluta sig.

På landsnivå som omfattar Sverige ligger vår väl utbyggda och spridda infrastruktur som bidragande till att vi kan mötes den kommande utvecklingen. Två av resultaten i studien placerar Sverige högt upp gällande nätinfrastrukturen

  • Det Svenska mobilnätet kommer att vara snabbast i världen 2020.
  • Snitthastigheten för bredbandsanslutning ökar från dagens 42,9 Mbps till 84,9 Mbps år 2020 vilket är cirka dubbelt så snabbt som det globala genomsnittet. Regeringens bredbandsmål, som säger att bland annat minst 90 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år 2020, är också klart inom räckhåll. Prognosen pekar på att fiberutrullningen i Sverige får många effekter.

Sveriges befolkning spås också använda nätet mest och producerar därmed mest innehåll.

Rapporten i sin helhet går att ladda ner här.

« Previous post Next post »
More news
Senaste inläggen
18juni

Sommaren närmar sig och vi anpassar våra öppettider

Vi på Rala vill önska våra kunder, leverantörer och personal en riktigt skön sommar! Vi kommer att hålla semesterstängt under veckorna 29 och 30, under denna period kommer inga utleveranser a...
Läs mer