Pressmeddelande från Regeringskansliet:

Regeringen tillför nu ytterligare pengar till utbyggnad av bredband på landsbygden. Den här extra bredbandsmiljarden ökar förutsättningarna för att bo, leva och jobba i hela Sverige.

Snabbt bredband krävs för att människor och företag i hela landet ska kunna dra nytta av digitaliseringens möjligheter. Regeringen genomför därför stora satsningar på stöd till bredbandsutbyggnad, i lands- och glesbygd där de kommersiella förutsättningarna för bredbandsutbyggnad saknas.

I budgetpropositionen för 2017 kom regeringen överens med Vänsterpartiet att göra en extra satsning på 850 miljoner kronor för bredbandsutbyggnad på landsbygden. Regeringen har nu valt att även omfördela 150 miljoner kronor inom ramen för landsbygdsprogrammet och lägga de till den tidigare redan utökade satsningen. Den extra bredbandsmiljarden betyder att regeringens satsning på bredbandsutbyggnad nu uppgår till 4,25 miljarder kronor.

– Sverige har högt ställda mål för it-politiken. Vi ska vara bäst i världen på att använda oss av digitaliseringens möjligheter. För att hela landet ska kunna vara med krävs det därför att alla på landsbygden får tillgång till snabbt bredband. Genom att staten kompletterar de privata företagens satsningar så kan hela Sverige få bra uppkoppling och därmed tillgång till modern samhällsservice säger bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson.

– Det här är en historisk satsning och det är en rättvisefråga. Med bredbandsmiljarden kan vi ta ytterligare steg mot att ha tillgång till bredband i hela landet, inte bara i de stora städerna och det är precis lika viktigt som när vi en gång elektrifierade Sverige. Det är avgörande för både jobb, tillväxt och livskvalitet., säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Regeringen har även tidigare möjliggjort bredbandssatsningar på 1,2 miljarder kronor inom ramen för de tre nordliga regionalfondsprogrammen. Satsningarna inom landsbygdsprogrammet och regionalfondsprogrammen ska komplettera och förstärka varandra.

Inom regionalfonden ges stöd till utbyggnad av mer övergripande ortssammanbindande nät medan stöden inom landsbygdsprogrammet är fokuserade på utbyggnad av bredbandsnät fram till slutanvändaren.

Hela pressmeddelandet och kontaktuppgifter finns här.

« Previous post Next post »
More news
Senaste inläggen
04sep

Rala Sweden AB förvärvas av PrimoTech Group AB

PrimoTech har per 2023-08-24 förvärvat majoriteten av aktierna i Rala Sweden AB. Rala har sedan 1988 utvecklat och levererat tekniklösningar för infrastruktur och anläggningar. Idag är företag...
Läs mer