Linköping 14 november 2016

Rala har idag meddelats att de godkänts för certifiering enligt Robust Fiber. Att vara certifierad innebär att företaget följer de framtagna anvisningarna kring hur man anlägger fibernät på robusta sätt. Kunskaperna bidrar till att göra Sverige till ett föregångsland för robusta anläggningar inom fiber.

”Vi på Rala ser det som en självklarhet att leva upp till de krav som anges och ansöka om certifiering enligt Robust Fiber. Vi var med tidigt i projektet då stommen till ramverket arbetades fram och genom alla de diskussioner som drevs i det arbetet ser vi självklart certifieringen som en naturlig del av vårt kvalitetsarbete internt. Även om det här gäller den svenska marknaden så betyder det här att våra kunder runt om i Europa får samma goda och standardiserade leveranser i alla led från oss”, säger Tobias Ahl VD på Rala.

Den första december arrangerar Rala tillsammans med Stadsnätsföreningen ett seminarium. Om du är intresserad av att delta på det seminariet kan du maila oss för mer information om ditt deltagande. Seminariet är kostnadsfritt mellan kl. 13-16 i Ralas lokaler i Stockholm.

« Previous post Next post »
More news
Senaste inläggen
31aug

Ralaflex Säkerhetsbrunn RC3 SLI- den mest kompletta brunnslösningen

Ralaflex Säkerhetsbrunn RC3 lanserades under 2020 och var helt unik i sitt slag genom att erbjuda en säkerhetslösning för brunnar som passade för högre skyddsnivå. Under våren 2022 lanserades ...
Läs mer