Gräskö - bredband till Smugglarkungens ö

Regeringens nya bredbandsstrategi, som presenterades av digitaliseringsminister Peter Eriksson under söndagen, är ett viktigt och helt avgörande steg mot att ge hela landet tillgång till digital infrastruktur. 

Rala välkomnar regeringens nya och högre målsättning med öppna armar. Den är ett kvitto på att allt det arbete och alla de diskussioner som vi tar dagligen om se till att hela samhället erbjuds samma tillgång fiberbaserad uppkoppling och digitalisörings möjligheter. I efterhand kan vi säga att den tidigare nationella målsättningen var för lågt satt. med dagens nya strategi rustar vi oss för att hela Sverige ska kunna få tillgång och möjligheter som tidigare var avgränsat till vissa delar av landet. Nu blir det viktigt att hitta formerna för samverkan och investeringar för att nå målen.

Läs pressmeddelandet från regeringen här.

« Previous post Next post »
More news
Senaste inläggen
31aug

Ralaflex Säkerhetsbrunn RC3 SLI- den mest kompletta brunnslösningen

Ralaflex Säkerhetsbrunn RC3 lanserades under 2020 och var helt unik i sitt slag genom att erbjuda en säkerhetslösning för brunnar som passade för högre skyddsnivå. Under våren 2022 lanserades ...
Läs mer