Relacom about fibre cooperation with Rala

I dagarna har projektet Robust Fiberanläggning slutredovisats och presenterats. När vi fick frågan om att ingå i arbetsgruppen så var det ett självklart val för oss att lägga tid på det. Rala arbetar med sprida information om hur vårt material och våra systemlösningar ska installeras på bästa sätt för att fungera under lång tid utan att vara utsatt för onödiga risker.

Arbetsgruppens redovisning innebär nu att alla kan hänvisa till branschens anvisningar, samtidigt som man förbinder sig till att följa dem eller ställa högre krav. Gruppen presenterar nu ett huvuddokument, checklistor och anvisningar för en rad kritiska punkter i en fiberanläggning.

När vi pratar med Ernst Karlsson, Rala, om arbetet säger han följande ” självklart har det stundtals varit tuffa diskussioner men vi har alla varit ense om att det måste fram tydligare och mer krävande anvisningar, det har drivit oss framåt”.

Jimmy Persson, projektchef på Svenska Stadsnätsföreningen, som suttit i projektets styrgrupp är också glad när vi pratar med honom. ”Det här projektet springer ur en efterfrågan från SSNfs medlemmar men vi är ju jätteglada över att branschen har kunnat samlas för att gemensamt komma fram till det här resultatet. Nu går vi vidare och fokuserar på certifieringar. Det är nästa utmaning.”

Robust: Robusthet är ett brett begrepp men en enkel förklaring är att det beskriver ”förmågan att motstå störningar och avbrott samt förmågan att minimera konsekvenserna om de ändå inträffar” (källa PTS).

Efter semestern kommer vi bjuda in till information och seminarier kring det arbetet som gjorts. Håll utkik efter det.

Här kan ni hitta alla dokument som redovisats.

robustfiber1

« Previous post Next post »
More news
Senaste inläggen
04sep

Rala Sweden AB förvärvas av PrimoTech Group AB

PrimoTech har per 2023-08-24 förvärvat majoriteten av aktierna i Rala Sweden AB. Rala har sedan 1988 utvecklat och levererat tekniklösningar för infrastruktur och anläggningar. Idag är företag...
Läs mer