I dagarna har Svenska Stadsnätsföreningen presenterat sin Stadsnätsrapport med sammanställd information från sina stadsnätsmedlemmar. Det finns mycket fakta och statistik att ta del av och de ger även sin syn och reflekterar över sina medlemmars roll i perspektivet av den nyligen presenterade Bredandsstrategin för Sverige.

I rapporten nämner man att nu är tydligt att regeringen vill stimulera marknadens alla aktörer till en fortsatt snabb utbyggnad av bredband i hela Sverige. I december 2016 presenterade regeringen sin nya bredbandsstrategi i vilken man uttryckte sig som ”Sverige helt uppkopplat 2025”. På längre sikt har regeringen satt upp målet att hela Sverige ska ha tillgång snabbt bredband. Ambitionerna är tydliga och högt ställda, vilket är en bra förutsättning för den fortsatta utvecklingen.

En ständigt återkommande diskussion och jämförelse är investeringar från olika marknadsaktörer. I rapporten går att läsa följande: ”Enligt Post och Telestyrelsen investerade stadsnäten 1 659 miljoner kronor 2014, vilket motsvarar 24 procent av de totala investeringarna i fast bredbandsinfrastruktur. Enligt Stadsnätsföreningens undersökning ökade stadsnätens investeringar 2015 till 2,7 miljarder kronor och prognosen för 2016 är att investeringarna kommer att uppgick till 3,2 miljarder kronor. Stadsnäten investerar numera främst i att förse villor med fiber.” Stadsnäten uppger också att de främst ansluter villor med fiber för stunden.

Hela rapporten går att läsa här.

Motsvarande rapport som redogör för PTS siffror finns här.

 

« Previous post Next post »
More news
Senaste inläggen
21dec

Öppet under helgerna

Många av er som har kontakt med oss är i gång med er verksamhet trots att det är helger och ledighet. I vår webbshop kan du använda ditt konto och lägga din order dygnet runt. Vi har öppet och...
Läs mer