Robust fiber driver kvalitets- och säkerhetsarbetet inom fysisk infrastruktur framåt. Den nya underbilagan till anvisningarna i Robust fiber rörande Passiv säker fysisk förbindelse som publicerades 2022-04-01 riktar sig till nätägare av fiberbaserad infrastruktur. Anvisningen beskriver detaljerat rekommendationer för hur det fysiska skyddet för elektronisk kommunikation ska utföras vid normal, förhöjd eller höga krav på skydd. Därmed är den en viktig riktlinje och pusselbit i RSA-arbetet och att säkra de fysiska fiberförbindelserna 

En viktig komponent i nätet är brunnarna och de har fått ett särskilt avsnitt i den nya uppdateringen (se sidan 22 i underbilagan). Rala har länge arbetat med säkra fysiska noder med fokus på säker och trygg access. Inom Ralaflex G2-systemet med brunnar och möjligheter att anpassa produkten finns alternativ för säkerhetsklasserna normal, förhöjd och hög säkerhet. För existerande Ralaflex-brunnar finns också tillbehör som vid behov kan eftermonteras för att öka säkerhetsnivån. 

Ralaflex G2 Robust är utrustad med Ralas system för Skydd mot Lyft och Intrång, SLI, och är idag den enda brunnen som kan konfigureras för att leva upp till kraven i Säker Fysisk Förbindelses förhöjda säkerhetsnivå. Ralaflex G2 Robust passar vid förhöjd säkerhet och kompletteras med ett innerlock förberett för hänglås. Brunnen har dessutom vår populära gjutjärnsbetäckning med lock på gångjärn som låser sig i uppfällt läge. Den finns både i B125 och D400-utförande och i storlekarna 900 och 1200 mm. Den är barnsäker enligt Boverkets regler och rekommenderad produkt av Byggvarubedömningen. 

Läs mer här om alla fördelar med Ralaflex G2 Robust. 

Länk till bilagan för Passiv säker fysisk förbindelse sid 22

« Previous post Next post »
More news
Senaste inläggen
04sep

Rala Sweden AB förvärvas av PrimoTech Group AB

PrimoTech har per 2023-08-24 förvärvat majoriteten av aktierna i Rala Sweden AB. Rala har sedan 1988 utvecklat och levererat tekniklösningar för infrastruktur och anläggningar. Idag är företag...
Läs mer