I takt med att vår infrastruktur blir allt mer utbyggd och utspridd, både i stadsmiljö och på landsbygd, växer också utmaningarna att hålla både nät och noder i gott skick och att se till så att de inte utsätts för skador eller risker som kan få allvarliga konsekvenser.  

Ett växande problem är gnagare som via exempelvis rör tar sig in i brunnar, skåp och andra utrymmen i anläggningar som de inte ska vara i. Söndertuggade tätningar och kablar kan få allvarliga konsekvenser och utgör en stor säkerhetsrisk. 

Med hjälp av produkten Nofirno har Rala nu haft möjligheten att hjälpa flera anläggningsägare att säkra sig mot problemet. Nofirno är en produkt inom Beeles tätningssortiment och är inte bara en lämplig lösning mot gnagare utan också mot fukt och vatten, gas och brand. 

Här kan du se hur installationen går till. 

Läs mer på vår produktsida för Beele  

Vårat senaste case finns här och beskriver hur det går att stoppa gnagare.  

Du hittar även mer information i vår blogg. 

« Previous post Next post »
More news
Senaste inläggen
04sep

Rala Sweden AB förvärvas av PrimoTech Group AB

PrimoTech har per 2023-08-24 förvärvat majoriteten av aktierna i Rala Sweden AB. Rala har sedan 1988 utvecklat och levererat tekniklösningar för infrastruktur och anläggningar. Idag är företag...
Läs mer