Instruktioner & manualer från Rala
Art nr 460724-22

Anvisning för sättning av Ralaflexbrunn med flytande betäckning

Denna instruktion gäller montage av en flytande gjutjärnsbetäckning som monteras ovanpå redan installerade Ralaflexsektioner. För instruktion för montage av Ralaflexsektioner, se Instruktion 460724-007 ”Instruktion Ralaflexbrunnar”. För instruktion om hur man öppnar och stänger en Ralaflexbrunn, se instruktion 460724-23(?) ” Öppna och hantera låst brunnslock av gjutjärn med gångjärn”.

Denna instruktion ger allmänna råd och riktlinjer. Finns det bestämmelser och regler som byggherren utfärdat gäller alltid dessa före Ralas instruktion.

Material och tillbehör

Ralaflex Säkerhetsbrunn RC 3

Ralaflex Brunn G2

Gjutjärnsbetäckningar (flytande) med Ralaflexsektioner.

Reglar 45X45 mm 2 st minst 1 000 mm långa

Klossar av trä

4 st krokar

Drivremsa glasull

Anvisning

1.Häng upp ramen med hjälp två reglar (45x45mm) och 4 stycken krokar, bygg upp med klossar så att ramen hamnar 15 x 25 mm över slutlig väg nivå. Kontrollera att ramen är rätt placerad i förhållande till brunnen. Om nödvändigt säkerställ att utrymmet mellan Ralaflex- sektionen och ram är tätat (använd drevremsa glasull (50x22mm).
2.Fyll i med asfalt runt ramen, kontrollera att det blir en korrekt fördelning av asfalt under ramen.
3.Fördela asfalten så att ytan är cirka 15 - 25 mm över slutlig vägnivå.

4.Ta bort reglarna innan kompaktering.
5.Börja kompaktera ytterkanterna av schakten.
6.Kompaktera från utsidan in mot ramen.

7.Placera locken i ramen i de fall då locken saknar gångjärn.
8.Kompaktera med vibroplatta tills enheten är i nivån med omgivningens överyta.