2022-02-01
Ett case från Rala

Ett problem som gnager

För nätägare och telekomföretag är gnagare ett återkommande problem. Den vanligaste åtgärden är att försöka bekämpa med råttgift, men det hjälper sällan. Rala fick frågan från ett nationellt telekomföretag som har problem med gnagare i en centralt belägen telestation. Försök med råttgift som bekämpning hade testats utan resultat.

Möjligheten fanns att täta samtliga kabelrör mellan intagsbrunn och telestation och på så sätt förhindra gnagarnas framväg.

 

Nofirno tätningssystem användes för tätning av av samtliga kabelrör. Sju stycken rör tätades på insidan av station och ett rör med flera fiberkablar inuti fick tätas i intagsbrunnen utanför stationen. Problemet upphörde för kunden genom att använda Nofirno.

1.
2.
3.

Beeles tätningssystem innehåller många olika lösningar och har applikationer för olika problem.

För mer information, kontakta Rala

info@rala.com 

020-210 500