2021-06-18
Ralaflexbrunnar i praktiken

Brunn för Fjärrvärme

Anpassat utrymme och bra arbetsmiljö

Ett energibolag måste finna en brunn som passar fjärrvärmesystemet, även serviceinsatser ska kunna utöras i brunnen på ett säkert sätt.

Man fann ingen lämplig brunn ute på marknaden varför Rala fick uppdraget att finna en lösning.

Brunn Ralaflex G2 1200 användes där ralaflexsektionerna byggdes om till större varianter. Ena halvan av brunnen täcktes med en metallskiva och den andra halvan med gjutjärnsbetäckning Ralaflex G2 1200.

Kundens problem fick en perfekt lösning där fjärrvärmesystemet fick rum samt att arbetsmiljön för servicepersonalen tillgodosågs.

Läs mer på www.rala.com/producttype/ralaflex-g2/

För mer information, kontakta Rala: info@rala.com  –  tel. 020-210 500