2022-07-04
Instruktioner & manualer från Rala

Instruktion Nofirno tätningssystem

Denna instruktion gäller för standardmässig installation av Nofirno tätningssystem.

Nofirno tätningssystem används för att täta genomföringar från vatten, gas och gnagare med kablar och/eller rör i en rad olika material, som betong, metall eller plast. Nofirno tätningssystem fungerar lika bra för vertikala som lodräta genomföringar. Inga begränsningar för vilken form genomföringen har.

Enkel princip

Nofirno tätningssystem består av två delar; gummihylsor och tätningsmassa. Hylsorna används för att separera och stabilisera kablar/rör. Massan appliceras sedan på hylsorna som en förslutning av genomföringen.

För att tätningen skall få avsedd effekt krävs noggrann rengöring och applicering av massan. All sand, jord och smuts måste avlägsnas och ytorna skall vara torra och ev. fett skall tvättas bort.

Observera

Om det finns rinnande vatten i genomföringen – kontakta Rala.

Denna instruktion gäller ej för brandtätningar, kontakta Rala om sådan skall göras.

Kontrollera alltid tillverksningsdatum på massan. Den skall inte vara äldre än 12 månader.

Material

Nofirno tätningsmassa grå eller terrakottafärgad. (Ralas Art.nr 6500111)

Nofirno stödhylsor (Ralas art.nr. 6805070)

Rengöringskit för applicering av tätningsprodukter (Ralas art.nr. 5020049)

Verktyg och utrustning

Vid alla installationer:

 • Spetstång
 • Kniv
 • Något att mäta med, t.ex. linjal, tumstock
 • Vatten
 • Svampduk, trasa av Wettex-typ
 • Fettlösande rengöringsmedel som förångas t.ex. Isopropanol (Ingår i Rengöringskit)
 • Rengöringsdukar, luddfri (Ingår i Rengöringskit)
 • Fogspruta (el eller manuell)
 • Gummihandskar

Vid vissa installationer:

 • Slippapper (Ingår i Rengöringskit)
 • Ficklampa eller annan ljuskälla
 • Värmepistol

 

1.1. Se till att genomföringens öppning är ren och torr, minst 50 mm. All sand, jord och smuts skall tas bort. Om det är fuktigt – använd värmepistol, med försiktighet. Ta bort eventuella band runt kablar och rör för att kunna separera dem. Använd ett fettlösande rengöringsmedel som förångas för att ta bort fett. Både på genomföringen och kablar/rör.