Instruktioner & manualer från Rala

Öppna och hantera låst brunnslock av gjutjärn med gångjärn.

För att undvika onödiga risker och skador rekommenderar vi att följa denna instruktion steg för steg. Brunnslock är tunga och klämrisken är stor. Vi rekommenderar också att använda anpassade verktyg för att lyfta och stänga lock. Denna instruktion förutsätter att Rala öppningsverktyg används.

Man arbetar alltid från en långsida när öppnar och stänger brunnslocken.

1.Om det behövs, rensa ur låsets öppning innan du för ner nyckeln i låset. Vrid nyckeln mot långsidan för att öppna låset.
2.Fäst nyckelhållaren på nyckeln för att fixera nyckeln i öppet läge. Ur säkerhetssynpunkt är det bäst att arbeta från den sida som låset inte sitter på.
3.Fäst nyckelhållaren på nyckeln för att fixera nyckeln i öppet läge. Den skall sitta kvar under hela tiden du arbetar med brunnen.

4.Öppningsverktygets fästdel sänks ned i locket från kortsidan. Eventuellt behövs en rensning av hålet avsett för fästdelen.
5.Vrid sedan verktyget mot långsidan och känn efter att fästdelen verkligen sitter fast. Tryck eller lyft sedan verktyget uppåt till det tar stopp.
6.När locket kommit i upprätt läge kontrollera att det kommit i fastlåst läge. Annars kan det falla ned. Det kontrolleras genom att rycka i det. Använd sedan öppningsverktyget för att öppna brunnens övriga lock på samma sätt. Vid stängning av brunnslocken, lyft upp locket en liten bit, fäll sedan ned locket försiktigt.