Art nr TR0092_INS_1 ver. 1.0
Instruktioner & manualer från Rala

För att undvika onödiga risker och skador rekommenderar vi att följa denna instruktion steg för steg. Brunnslock är tunga och klämrisken är stor. Vi rekommenderar också att använda anpassade verktyg för att lyfta och stänga lock.

  1. Montera nyckelsatsen i hållaren och fäst den i låset. Första delen av brunnslocket fälls upp. Stå då på brunnslocksidan och dra locket mot dig och fäll upp delen så att du hör och ser att den hakar i och står stabilt. Testa genom att trycka locket från dig.
  2. Samma metod används för att öppna de andra delarna av locket och att fästa dem så att det går att arbeta utan risk i brunnen.
  3. Innan locken stängs, kontrollera att allt som inte ska vara kvar i brunnen när den är stängd, flyttas.
  4. Stäng locket från samma sida som du öppnade det. Se till att låset är öppet när du stänger. Fäll locket från dig.
  5. Ta ur lyftverktyget.
  6. Lås locket och ta ur nyckelhållare och nyckel.

Tillbehör

Följande produkter och verktyg rekommenderas för en säker och korrekt utförd hantering.

Art nrArtikelgruppBenämning
1104045Tillbehör BrunnarNyckelhållare, öppet läge
7000003LyftverktygLyftverktyg för gångjärnslock