2021-12-07
Produktblad från Rala

Sveriges första säkerhetsbrunn tagen till en ny nivå

Rala har sedan många år varit ledande inom brunnar för infrastruktur. Brunnarna används bland annat för att koppla samman fibernät, signalnät och fjärrvärmeventiler. Vi har ständigt utvecklat brunnarnas egenskaper och tagit fram olika tillbehör som ökar användbarheten och funktionaliteten.

Rala är först med att ha utvecklat en brunn som klarat proverna för RC3 enligt den europeiska säkerhetsstandarden EN 1627. Ralaflex Säkerhetsbrunn RC3 G2 tar säkerheten och robustheten till nästa nivå genom att vi adderar tillbehören Underram och Beslag.

Ökad säkerhet – ett samhällsintresse

Säkerheten i kritiska anläggninspunkter är ett tungt ansvar. Den fysiska säkerheten – att skydda nätet för sabotage och skadegörelse är ett avgörande område. Men hur gör man det? Genom att göra det svårt för obehöriga att komma åt infrastrukturen i form av kablar och kopplingspunkter.

En ”utslagen” kopplingspunkt kan få katastrofala följder för nätets funktion. Därför bör viktiga kopplingspunkter ha ett så bra intrångsskydd som är möjligt.

En ny generation säkerhetsbrunnar

Genom att vi har utrustat brunnen med både en underram, samt beslag som fäster ramen som locket ligger i med underliggande sektioner för att brunnen i utsatta miljöer blir extra hållbar.

Underramen minskar risken för underminering av betäckningen genom att jord och grus ska leta sig in mellan ramen och betäckningen när bärlager med små fraktioner och löst material runt brunnen utsätts för vatten. Det minskar slitaget mellan sektion och ramen som betäckningen ligger i.

Beslagen är extra bra om din brunn sitter i krävande miljöer eller i mark med lösare fraktioner som grus eller gräs. Till andra brunnar är de tillbehör, men här ingår de. Beslagen fäster den flytande ramen i betäckningen med underliggande sektioner och ser till att de håller samman.

De säkerhetstestade produkterna

Ralas Säkerhetsbrunn klarar proverna för RC3. Produkterna består av en gångjärnsförsedd gjutjärnsbetäckning med lås (ram och lock), ett innerlock monterad i en Ralaflex brunnsektion, ett hänglås (RC3-klassat), avsett för innerlocket och fyra Ralaflexsektioner. Produkten levereras på pall och kan kompletteras med tillbehör som kabelhållare och skarvboxar. Finns i två storlekar med innermåtten 900 x 600 mm och 1220 x 675 mm.

 

Specifikationer Ralaflex Brunn RC3

Belastningsklasser enligt SS-EN 124-2:2015

Inbrottsskydd enligt SS EN 1627 RC3

Hänglås: RC3-klassat lås ingår

Underram

Beslag

Mått

Alla måtten är nominella.

Längd x Bredd.

Höjden gäller vid sättning av brunnen.

ProduktSektioner YttreInreBetäckningÖppningArt Nr
Ralaflex Säkerhetsbrunn RC3 9001064 x 768900 x 6001170 x 870869 x 577
Ralaflex Säkerhetsbrunn RC3 12001384 x 8391220 x 6751492 x 9281199 x 648

Material

Gjutjärn i betäckningen.

Brunnskroppens sektioner tillverkas i glasfiber.

Innerlock i aluminium och rostfritt nickelfritt stål.

Underram galvaniserat stål.

Beslagen i nickelfritt rostfritt stål.

Vikter

ProduktSektionSektion med innerlockBeslagUnderramBetäckningTotal vikt
Ralaflex Säkerhetsbrunn RC3 G2 90016 kg/st51 kg2,5 kg9,5 kg178 kg305 kg
Ralaflex Säkerhetsbrunn RC3 G2 120020 kg/st62,5 kg2,5 kg12 kg243 kg400 kg

Tillbehör och komponenter

ArtikelBeskrivning900-serien1200-serienArt Nr
Lyftverktyg för gångjärnslockFör att säkert och tryggt kunna öppna varje lock.JaJa7000003
Slinghållare/ dragavlastare för kabelSlinghållare för kabel som också fungerar som dragavlastare.JaJa1100000
Skarvboxhållare på armAnvänds i brunn för upphängning av skarvbox med skarvboxfästeJaJa1230050
Låsverktyg för låsbart innerlockLåsverktyg som är avsett för det låsbara innerlocket. JaJa1020005K2
Nyckel till lås för GjutjärnsbetäckningStandardnyckel för låsen i Ralaflex Gjutjärnsbetäckningar.JaJa1104043
Nyckelhållare, öppet lägeHåller fast nyckeln och låset i öppet läge.JaJa1104045
Brunnspall 1200 Funkar som stöd vid arbete i brunn för att inte behöva kliva på rör och kabel.Ja1103219
Varningshuv i tyg för brunnslock 900Träs över uppfällbara gjutjärnsbetäckningar.Ja7000010
Varningshuv i tyg för brunnslock 1200Träs över uppfällbara gjutjärnsbetäckningar.Ja7000011