2020-11-24
Produktblad från Rala

Produktblad Cal Am Triplex och Quadplex

Kanalisation som inte är tät blir med tiden fylld med vatten och smuts, vilket försvårar eller till och med omöjliggör en framtida användning. Tätning för 3 och 4 optorör eller kablar i en större kanalisation.

 

Egenskaper

  • Avsedd för tätning av kabel-/rörgenomföringar i byggnader och kanalisationer
  • Förseglar alla typer av kabelrör
  • Vatten- och lufttät till ett tryck av upp till 1,5 bar
  • Delbar för enkel installation runt befintlig kabel
  • Finns för de flesta förekommande kombinationer mellan kabel och kabelrör
  • Kan demonteras och återanvändas.

Samtliga mått är i mm om inget annat anges.

ArtikelnummerRör dimensionKabeldimensionMått AMått BMått CMått D
5011304100,33-105,413 x 40,13-41,15
5011400100,33-105,414 x 31,24-32,26